25590625_02 บันทึกสรุปธรรม โดย ยุทธณา อโนรี

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ท่านสมณะสยาม สัจจญาโณ แสดงธรรมก่อนฉัน กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์ ณ พุทธสถานสีมาอโศก มีผู้สนใจเข้าฟังธรรมในศาลาจำนวน 109 คน 08.30 น. ตักบาตร 09.00 – 10.00 น. ฟังธรรมก่อนฉัน 10.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน รับชมคลิปวีดีโอได้ที่นี่   – “อะละโส คิหิ กามะโภคี นะ สาธุ อะสัญญะโต ปัพพะชิโต นะ สาธุ ราชา นะ สาธุ อะนิสัมมะการี โย ปัญฑิโต โกธะโน ตัง นะ สาธุ” ฆราวาสผู้บริโภคกามเป็นผู้เกียจคร้าน ไม่ดี, บรรพชิตไม่สำรวม ไม่ดี,พระราชาหรือกษัตริย์ไม่ทรงใคร่ครวญก่อนแล้วทำ ไม่ดี,บัณฑิตมักโกรธ ไม่ดี – เมื่อเรามาวัด ได้มาฟังธรรมแล้ว…

25590625_02 บันทึกสรุปธรรม โดย อุบลวรรณ ทิมทอง

  วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ท่านสมณะสยาม สัจจญาโณ แสดงธรรมก่อนฉัน กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์ ณ พุทธสถานสีมาอโศก มีผู้สนใจเข้าฟังธรรมในศาลาจำนวน 109 คน 08.30 น. ตักบาตร 09.00 – 10.00 น. ฟังธรรมก่อนฉัน 10.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน   รับชมคลิปวีดีโอได้ที่นี่   ฆราวาส เกียจคร้าน บริโภคกามไม่ดี บรรพชิต ไม่สำรวม ก็ไม่ดี ผู้ปฏิบัติธรรม คือ ผู้ที่รู้เท่าทัน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ กิเลสจะเข้ามาทางทวาร ๖ จะออกมาทางกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ถ้าเราไม่สำรวม ระมัด ระวัง เราจะทำบาปได้มาก ถ้าเราสัมผัสผัสสะแล้ว…เราจะไม่หวั่นไหว การปฏิบัติธรรมที่ถูกควร จึงไม่ควรหนีผัสสะ…

25590625_01 บันทึกสรุปธรรม โดย ยุทธณา อโนรี

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ท่านสมณะดินทอง นครวโร แสดงธรรมก่อนฉัน กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์ ณ พุทธสถานสีมาอโศก มีผู้สนใจเข้าฟังธรรมในศาลาจำนวน 109 คน 08.30 น. ตักบาตร 09.00 – 10.00 น. ฟังธรรมก่อนฉัน 10.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน รับชมคลิปวีดีโอได้ที่นี่   – ก่อนที่จะกินอาหารกาย ก็มากินอาหารใจก่อน “บ้านเป็นที่พักกาย ศาสนาเป็นที่พักใจ” ถ้าเราเข้าใจถึงมิติของใจ ไม่มีเงินสักบาทก็มีความสุข ทุกอย่างสำเร็จด้วยใจ ถ้ามีอาหารใจประจำตัวเราจะไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอก – ถ้าคนไม่เอาศาสนาเป็นที่พึ่งอาศัย คนจะทุกข์มาก คนที่ปรับตัวได้ ปรับตัวทัน เราก็จะโชคดี – ทุกวันนี้คนที่ไม่มีหนี้ หายากมาก ถ้าเรานำเอาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาปฏิบัติ เราจะไม่มีหนี้ – ที่อาตมา มาบวชได้เพราะเห็นทุกข์ โทษภัย ของกิเลสตัณหา ยิ่งอยู่ยิ่งมั่นใจ ความทุกข์น้อยลง ความสุขเพิ่มขึ้น “ความสุขของสมณะ…

25590625_01 บันทึกสรุปธรรม โดย อุบลวรรณ ทิมทอง

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ท่านสมณะดินทอง นครวโร แสดงธรรมก่อนฉัน กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์ ณ พุทธสถานสีมาอโศก มีผู้สนใจเข้าฟังธรรมในศาลาจำนวน 109 คน 08.30 น. ตักบาตร 09.00 – 10.00 น. ฟังธรรมก่อนฉัน 10.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน รับชมคลิปวีดีโอได้ที่นี่   ก่อนที่เราจะรับประทานอาหารในวันนี้…เรามาฟังธรรมกันก่อนนะ คนเรามักคำนึงถึงแต่อาหารกาย ไม่คำนึงถึงอาหารใจ บ้านนั้น…เป็นที่พักกายของเรา บางคนอาศัยในบ้านใหญ่โตมากมาย แต่ทำไมไม่มีความสุข ทุกอย่างนั้น…สำเร็จด้วยใจ ถึงแม้โลกจะร้อนเร่าเพียงใด…เราไม่ควรทุกข์ร้อนตาม เราจึงควรเอาศาสนาเป็นที่พึ่ง คนมักคำนึงถึงแต่เศรษฐกิจ ทุนนิยม โลกจึงวุ่นวาย เราควรน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวง ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ศาสนาพุทธสอนให้เรารู้จักพอ และมักน้อยสันโดษ ความทุกข์จะลดน้อยลงๆ ความสุขจะเพิ่มขึ้น เราต้องมาเรียนรู้ในเรื่องการหมดห่วง หมดกังวล ศีล ๕ จะเป็นหลักในการดำเนินชีวิต พระพุทธเจ้าตรัสว่า… คนที่เกิดมาเป็นคนแล้ว แต่ไม่รักษาศีล เป็นที่น่าเสียดายนะ เพราะโอกาสที่จะได้เกิดเป็นคนนั้น…น้อยมาก เมื่อเกิดมาเป็นคนแล้ว…ต้องมาเรียนรู้…

กำหนดการจัดค่ายอุโบสถศีลสีมาอโศกครั้งที่ 8

กำหนดการจัด ค่ายอุโบสถศีลสีมาอโศก ครั้งที่ 8 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 ณ พุทธสถานสีมาอโศก 94 หมู่ 5 ถนนทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 224 กม.13 (นครราชสีมา-โชคชัย) ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เริ่มลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ ศาลาฟังธรรม พุทธสถานสีมาอโศก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ พิเชฐ สุดประเสริฐ โทรศัพท์ 087-5644251 หรือ 044-992911 หรือที่ พุทธสถานสีมาอโศก 044-212797   เป้าหมาย 1. เพื่อพุทธศาสนิกชนได้ รู้จัก เข้าใจ คุ้นเคย พระพุทธศาสนายึ่งขึ้น…

590625_เอื้อไออุ่นงานคืนสู่เหย้า นศ.ปธ.#13 สวนบุญผักพืช

590625_เอื้อไออุ่นงานคืนสู่เหย้า นศ.ปธ.#13 สวนบุญผักพืช

คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

พ่อครูว่า..วันนี้วันเสาร์ที่ ๒๕ มิ..๕๙ วันนี้ก็มาถึงสวนบุญผักพืช เป็นชุมชนหนึ่งกลุ่มคนหนึ่งของชาวอโศกเรา มีพื้นที่ ๙๒ไร่ จะที่เล็กหรือที่ใหญ่ก็ควรทำให้ดี จะดีได้ก็อยู่ที่คน ใกล้ๆกับคลอง ๓ ของเขาสี่พันไร่ อาณาจักรมโหฬาร แสดงให้เห็นถึงความมักใหญ่มักมาก เราไม่มีจิตใจทำอย่างใหญ่เช่นนั้น เรามุ่งมาจน ตั้งใจจน พร้อมจน จนอีหลีอีกหลอ จนแล้วจนรอด เอาไปตั้งสกุลกันมากมาย

590626_วิถีอาริยธรรม สันติอโศก ศาสตร์พระราชา

590626_วิถีอาริยธรรม สันติอโศก ศาสตร์พระราชา

คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

.เพาะพุทธว่า….วันนี้รายการวิถีอาริยธรรมโดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์จะได้นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับเรื่องแบบคนจน หรือแบบอย่างที่เหนือความคาดหมาย อันนี้เป็นคำความของชาวต่างประเทศที่เขียนหนังสือถึงประเทศไทย แบบคนจนหรือแบบอย่างที่เหนือความคาดหมายเรารู้จักกันในปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง