กำหนดการจัดค่ายอุโบสถศีลสันติอโศก ครั้งที่ ๑๓๖ “เข้าพรรษา ตั้งสัจจาธิษฐาน” วันที่ ๑๕ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นวมินทร์ ๔๖ กรุงเทพฯ

กำหนดการจัดค่ายอุโบสถศีลสันติอโศก ครั้งที่ ๑๓๖ จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๕ ถึง อาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ “เข้าพรรษา ตั้งสัจจาธิษฐาน” ณ พุทธสถานสันติอโศก นวมินทร์ ๔๖ กรุงเทพฯ เริ่มลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่บริเวณใต้โบสถ์ พุทธสถานสันติอโศก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ คลิกลิ้งค์ชมสกู๊ปค่ายอุโบสถศีลครั้งที ๑๓๕ ==>https://www.youtube.com/watch?v=T_TX2CpBWHY           ผู้เข้าค่ายตื่นตี ๓ รับประทานอาหารมังสวิรัติมื้อเดียว และไม่สวมรองเท้า ระหว่างวันบำเพ็ญคุณ บำเพ็ญธรรม วันสุดท้ายอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รับพรก่อนจาก จากท่านสมณะและสิกขมาตุ จบค่ายเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.           ดูละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ…

590710-วิถีอาริยธรรมหลังบรรจุพระบรมมาสารีริกธาตุ งานภราดรฯ

590710-วิถีอาริยธรรม หลังบรรจุพระบรมมาสารีริกธาตุ

(คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร) , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

พิธีบรรจุพระบรมมาสารีริกธาต สมเด็จปู่วิชิตอวิชชา ที่สังฆสถานทะเลธรรม 10 ก.ค. 2559

เวลา 08:30 น. พ่อครูได้นำหมู่สมณะสิกขมาตุและญาติธรรมเดินธรรมยาตราจากบริเวณหน้า ศาลาศรีตรังธรรมฤทธิ์ ไปสู่น้ำตกทะเลฟ้า จากนั้นเดินขึ้นไปตามทางเดินดินที่เป็นขั้นบันไดสูงชันพอสมควร เพื่อขึ้นไปสู่บริเวณที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ คือที่ตั้งของสมเด็จปู่วิชิตอวิชชาที่ได้ไปประดิษฐานที่ยอดของภูเขาที่เป็นที่ตั้งของน้ำตกทะเลฟ้า

จากนั้นพ่อครูได้นำพระบรมมาสารีริกธาตุที่ได้เตรียมไว้เข้าบรรจุที่พระนลาฏของพระพุทธรูปปางสมเด็จปู่วิชิตอวิชชา เสร็จแล้วพากราบสมเด็จปู่ฯแล้วเดินลงมาเพื่อเทศนาในรายการวิธีอาริยธรรมร่วมกับท่านสมณะเดินดิน ติกขวีโรในเวลา09.00น.