บรรยากาศค่ายอุโบสถศีล สันติอโศก ๑๙ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ “ศีล ๘ สิงหา บูชาเพื่อแม่”

         ในวันที่ศุกร์ที่ ๑๙ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่พุทธสถานสันติอโศก ได้มีกิจกรรม ค่ายอุโบสถศีล ครั้งที่ ๑๓๗ “ศีล ๘ สิงหา บูชาเพื่อแม่” กิจกรรมเริ่มลงทะเบียนช่วงเย็นวันศุกร์ ในครั้งนี้มีผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๓๑ คน ชาย ๖ คน หญิง ๒๕ คน โดยเป็นผู้มาใหม่ ๔ คน          ผู้มาเข้าค่ายในครั้งนี้ ได้ร่วมฟังเทศน์หน้าศพ อุบาสิกาอริยาภรณ์ วัฒนานนท์ และได้ฟังเทศน์สดจากพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ในรายการวิถีอาริยะธรรมของวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้วย          ในกิจกรรมมีการทำวัตรเช้า ใส่บาตร ฟังธรรม โยคะบริหารกายบริหารใจ…

590828_วิถีอาริยธรรม บ้านราชฯ กรรมกับกาละ

590828_วิถีอาริยธรรม บ้านราชฯ กรรมกับกาละ

คลิกชื่อเพื่อดาวโหลดเอกสาร , คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเสียง

เริ่มต้นก่อนสวดมนต์ด้วยเพลง ก่อนสิ้นแสงตะวัน

แดดเรืองแสงร้อนแรง คลุมหล้าวับวาม แผ่รังสีในยามตะวันนี้จร อย่าระเริงหลงว่า เวลาผันผ่อน จะพาร้อนใจ

แดดอ่อนแสงร้อนแรง พลันคลายมิคง อย่าลืมหลง เวลาล่วงเลยล้ำไป อย่ามัวเพลินหลงว่า เวลานั้นไม่ ควรสนใจคำนึง

จงคิดอย่าเมินมอง แดดอ่อนเรืองรองรำไร นั้นไซร้ควรคิดแหละพึง สำนึกดูเสียสมพอใจจึง ซึ้งในคุณและค่าตะวัน

590827_เทศนาหน้าศพลุงโก๊ะ(กำไร พุ่มพฤกษ์) บ้านราชฯ

590827 เทศน์หน้าศพคุณกำไร พุ่มพฤกษ์ (ลุงโก๊ะ)

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกมีพิธีฌาปนกิจศพคุณกำไร พุ่มพฤกษ์ หรือที่ชาวบ้านราชว่าเรียกลุงโก๊ะ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ชาวอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มาเสียสละทำงานช่วยศาสนาที่บ้านราชนาน 5 ปีกว่า ลุงโก๊ะเสียชีวิตเนื่องจากไตวายฉับพลันเวลา 01.25 น.วันที่ 24 ส.ค. 2559

๕๙๐๘๒๕_งานฌาปนกิจศพ คุณเทียนพุทธ พุทธิพงศ์อโศก

  ๕๙๐๘๒๕_งานฌาปนกิจศพ คุณเทียนพุทธ พุทธิพงศ์อโศก

         วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่บ้านราชเมืองเรือ ได้จัดงานฌาปนกิจศพให้แก่คุณอาเทียนพุทธ พุทธิพงศ์อโศก อดีตผู้อำนวยการคนแรกของ FMTV

590822 นิสิต วนบ. เข้าห้องเรียนสัมมาอาริยมรรควันจันทร์

590822 นิสิต วนบ. เข้าห้องเรียนสัมมาอาริยมรรควันจันทร์

วันจันทร์ที่ 22 ส.ค.2559 วันนี้ถือเป็นวันเพิ่มอธิศีลบำเพ็ญกุศลของนิสิต วนบ .ซึ่งแต่ละกลุ่มทั้ง 7 กลุ่มก็จะกระจายกันไปทำงานตามสายงานของตน

590818-19 นร.สัมมาสิกขาฯ นศ.อาชีวะฯ ทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์

590818-19 นร.สัมมาสิกขาฯ นศ.อาชีวะฯ ทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์

          วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ 2559 นักเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกและนักศึกษาอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชชาราม ได้ไปทัศนศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และต่อมานักเรียนระดับประถมศึกษาไปทัศนศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี