กำหนดการจัดค่ายอุโบสถศีลสันติอโศก ครั้งที่ ๑๓๘ “มีพอแล้วให้ ตั้งใจลดกิเลส” วันที่ ๑๖ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ นวมินทร์ ๔๖ กรุงเทพฯ

          กำหนดการจัดค่ายอุโบสถศีลสันติอโศก ครั้งที่ ๑๓๘ จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๖ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ “มีพอแล้วให้ ตั้งใจลดกิเลส” ณ พุทธสถานสันติอโศก นวมินทร์ ๔๖ กรุงเทพฯ เริ่มลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่บริเวณใต้โบสถ์ พุทธสถานสันติอโศก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ           ผู้เข้าค่ายตื่นตี ๓ รับประทานอาหารมังสวิรัติมื้อเดียว และไม่สวมรองเท้า ระหว่างวันบำเพ็ญคุณ บำเพ็ญธรรม วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรม รับพรก่อนจาก จากท่านสมณะและสิกขมาตุ จบค่ายเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.           ดูละเอียดอื่น ๆ…