รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

งานสมัชชาุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘  “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน  ๒๕๕๙  ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ๑ (ฮอลล์ ๙) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดย คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และองค์กรภาคีร่วมจัด โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก มอบให้ ผอ.ฟังฝน  จังคศิริ  คุรุใบบุญ  ชาติบุญนิยม และคุรุปีรัก ชาวหินฟ้า เข้าร่วมงาน “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนคุณธรรมแห่งชาติ” โดยมี ทีมบุญนิยมทีวี ไปถ่ายทำข่าว นำโดย น.ส.กลาง  ณัฐนที และนักเรียนอาชีวะศีรษะอโศก   วัตถุประสงค์การจัดงาน…