งานพุทธาภิเษก สุดยอดปาฏิหาริย์ ครั้งที่ ๓๙ ศาลีอโศก

พ่อครูประกาศอรหันต์ และ มีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จปู่วิชิตอวิชชาครั้งแรก

ก่อนวันงาน วันจันทร์ที่ ๒๓ – วันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีการจัดค่ายเตรียมงานพุทธาภิเษก สุดยอดปาฏิหาริย์ ครั้งที่ ๓๙ โดยมีน.. .๑ จากสัมมาสิกขาที่ต่างของชาวอโศก จำนวน ๘๖ คน มีน..ชาย ๕๐ คน น..หญิง ๓๖ คน การเข้าค่ายครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีการแบ่งกลุ่ม แยกฝ่ายหญิงฝ่ายชาย อย่างชัดเจน ทำให้การดูแลเรื่องของศีลข้อ ๓ ทำได้ง่ายขึ้น และจะมีการสอบเก็บคะแนน ว.บบบ.ในงานนี้ด้วย

_5D30437_OHM6672 IMG_6330

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พ่อครูและปัจฉาฯก็เดินทางต่อไปที่ถึงพุทธสถานศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ในเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. พ่อครูกราบพระพุทธาภิธรรมนิมิตที่ศาลาพุทธาภิเษกแล้วก็เดินไปดู ทีมงานหรรษาที่กำลังปั้นฐานตั้งสมเด็จปู่วิชิตอวิชชา ที่ทำจากหินทรายสูง ๓.๘๕ เมตร ซึ่งในงานนี้ จะมีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งพ่อครูนำมา จึงต้องทำการทดสอบว่าผอบที่ใส่พระบรมสารีริกธาตุจะใส่เข้าไปในอุนาโลมของสมเด็จปู่ฯได้ไหม? ปรากฎว่า จะต้องใส่ผอบในแนวตั้งจึงจะปิดช่องที่ใส่พระธาตุด้วยหยกขาวได้

IMG_6443 IMG_6449IMG_6442

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ งานศิษย์เก่าคืนสู่เหย้าสัมมาสิกขาศาลีอโศก ครั้งที่ ๖ มีกิจกรรม ใส่บาตร พ่อครูและสมณะสิกขมาตุ เวลา ๐๘.๐๐ น. ฟังธรรมก่อนฉันจากสมณะและสิกขมาตุ ภาคบ่ายรวมตัวศิษย์เก่าศาลีอโศกและศิษย์ปัจจุบัน ไปล้างแทงค์น้ำ และช่วงเย็น ๑๘.๐๐ น. รายการเอื้อไออุ่นใต้หลอดนีออน กับพ่อครูฯร่วมสู่บรรยากาศงานพุทธาฯ

IMG_0016 Screen Shot 2558-03-17 at 06.40.01  IMG_9864

วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ วันแรกของงานพุทธาภิเษกฯ

๐๕.๐๐ น. สมณะ ๑๖ รูป สิกขมาตุ ๗ รูป นำโดยพ่อครู ประชุมคุรุทุกสัมมาสิกขา ที่อาคาร กบส. โดยพ่อครู กล่าวขอบคุณคณะคุรุทุกคนที่ช่วยกันดูแลนักเรียน เน้นชีวิตคือการศึกษา และกล่าวถึงการศึกษาที่ล้มเหลวทั่วโลก และกล่าวถึงการศึกษาสัมมาสิกขาที่เน้นชีวิตจริง เน้นลดละกิเลสได้จริง ฯลฯ

_MG_0421_5D30670_5D30679_5D30678_MG_0452IMG_9925

พ่อครูประกาศอรหันต์ ในพิธีเปิดงานพุทธาภิเษก สุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่ ๓๙ ณ ศาลีอโศก

๐๙.๐๐๑๑.๐๐ น. เริ่มงานด้วยการเทศนาธรรมก่อนฉัน และพาปฏิญาณอุโบสถศีล โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ บนศาลาวันนี้มีญาติธรรมมาเข้าร่วมฟังธรรม ๗๐๘ คน โดยพ่อครูได้เล่าถึงความเป็นมาของชาวอโศก ตั้งแต่ยังไม่แยกตัวออกจากมหาเถรสมาคม และชี้ให้เห็นถึงอธรรมผยองและกำแหงในยุคปัจจุบัน พ่อครูได้อธิบายถึงภาวะนานาสังวาส พ่อครูได้นำเอาสาระธรรม จากปหาราทสูตร มาขยายความในเช้านี้ และเชื่อมโยงถึงรูป ๒๘ จากนั้นพ่อครูได้อธิบายถึงความสัมพันธ์กันของฐานะ ๔ อันได้แก่ นักบวช นักบริหาร นักบริการ และนักผลิต พ่อครูยังได้อธิบายถึงความต่างของ อุทิสมังสะ กับ ปวัตตมังสะ

IMG_0170IMG_0110IMG_0172

ในการเทศนาครั้งนี้ มีเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่ง คือ พ่อครูได้ประกาศอรหันต์ ….เมืองไทยนี่มีความคิดว่า ผู้บรรลุธรรมแล้วบอกไม่ได้ เป็นอรหันต์นี้บอกคนไม่ได้ ถ้าคนไหนบอกก็คือไม่ใช่อรหันต์ไม่บรรลุอีก นี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ ในชีวิตนี้..มีคนถามอาตมาว่า ท่านเป็นอรหันต์หรือไม่คนที่ ๑ คือขวัญดี น้องสาวอาตมาเอง เขาถามเลยว่าบรรลุอรหันต์จริงหรือเปล่า อาตมาก็ตอบว่าจริงอาตมาบรรลุอรหันต์ นี่คือตอบก่อนที่จะตอบกับ .แสง จันทร์งาม เคยมาถามอาตมาที่สันติอโศกเลย เขามาถามอย่างเป็นวิชาการ เซ้าซี้อาตมา อาตมาก็ว่าเมืองไทยนี่ถือสากันมาก อาตมาก็บอกไปว่าอาตมาบรรลุอรหันต์ สองคนนี้บอกตรงๆเมื่อถามก็ตอบ ก็บอกชัดๆ ขออภัยที่วันนี้พูดอะไรเต็มสภาพไป ก็เป็นพุทธาภิเษก สุดยอดปาฏิหาริย์ ที่พูดไปนี่ก็ไม่ได้มีจิตอยากอวดนะ แต่นี่อาตมาสอนมา ๔๕ ปีแล้วก็ต้องพยายามเข็นพลังงานว่าอย่าพึ่งตาย ตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าเลย

ในอภิณหปัจจเวกขณ์ ๑๐ ข้อสุดท้าย พระพุทธเจ้าว่าคุณวิเศษยิ่งกว่ามนุษย์สามัญ(อุตริมนุสธรรม)ที่เราบรรลุแล้ว มีอยู่หรือไม่ ที่จะให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขิน เมื่อถูกเพื่อนบรรพชิตถาม ในกาลภายหลัง นี่อาตมาก็ตอบตามที่อ.แสง กับ อ.ขวัญดีถาม ก็บอกไป . จากนั้นพ่อครูได้นำ ความมหัศจรรย์ของพระธรรมวินัย ๘ ประการ ที่พระพุทะเจ้าเปรียบกับคุณสมบัติของมหาสมุทร มาเทศนาต่อ

จนกระทั่ง ๑๐.๕๘ น. พ่อครูจึงได้พาปฏิญาณ ศีล ๘ เป็นการจบพิธีเปิดงานพุทธาภิเษกฯในเช้านี้ อ่านบันทึกทั้งหมดที่ http://www.boonniyom.net/?p=35843

๑๒.๐๐๑๓.๔๕ น. ธรรมะกระดานดำ ๔ จุด

 • ที่เขตสมณะเกจิ โดย ส.ขยันยอม วิริยธโร

 • ที่โรงรถ โดย ส.ดินทอง นครวโร

 • ที่เขตสิกขมาตุ โดย สม.สร้างฝันใหม่ อโศกตระกูล, สม.เทียนคำเพชร อโศกตระกูล

 • ที่ศาลา ๖ เหลี่ยม โดย ส.นึกนบ ฉันทโส

๑๔.๐๐๑๖.๐๐ น. ปฐมนิเทศ โดยส.เดินดิน ติกขวีโร, .ฟ้าไท สมชาติโก, สม.กล้าข้ามฝัน อโศกตระกูล …ในงานนี้มีการสอบเก็บคะแนน ว.บบบ.ในวันสุดท้ายของงานหลังทำวัตรเช้า  ส่วนกิจกรรมภาคบ่ายจะมีกิจกรรมนอกศาลา เนื่องจากผู้มาร่วมงานก็อายุยาวกันเป็นส่วนมาก ก็เหมือนเรามาสัมมนากัน

_MG_0544_MG_0528  _MG_0516 _5D30795 _5D30790_MG_0658

๑๘.๐๐๒๐.๐๐ น. รายการภาคค่ำ ในงานพุทธาภิเษก สุดยอดปาฏิหาริย์ ครั้งที่ ๓๙ สัมภาษณ์ปฏิบัติกร ตอน สัมมาสิกขา สู่ สัมมาอาชีวะ มีผู้ร่วมรายการ เป็นศิษย์เก่าสัมมาสิกขาที่ได้จบการศึกษาจากโรงเรียนสัมมาสิกขา แล้วได้ใช้ธรรมะที่ได้จากสัมมาสิกขา ไปใช้ดำเนินสัมมาอาชีวะ พึ่งตนเองรอด จนเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ ดำเนินรายการโดย สิกขมาตุ ผาแก้ว ชาวหินฟ้า ผู้ร่วมรายการประกอบด้วย
. คุณเพาะเพียร คีรีคำรณ(พอลล่า) ศิษย์เก่าศาลีอโศก
. คุณวัชรินทร์ ใบภักดี ศิษย์เก่าสันติอโศก อยู่จ.เพชรบูรณ์ ทำนาไร้สารพิษ ทำงานเหนื่อย แต่ได้ประโยชน์ทำให้มีความสุข ทำให้เขาได้กินของที่มีประโยชน์ไร้สารพิษ
. คุณเลือดภูไพร พงษ์เจริญไพรบูลย์ (ชะวา) ศิษย์เก่าศาลีอโศก เป็นชาวปะกาเกอะญอ แล้วได้มาเรียนสัมมาสิกขา ปรับตัวลำบากในการพูดภาษาไทย คำว่า “พักผ่อน หย่อนใจ” พูดยากมาก เพื่อนๆต้องมาสอน ก.ไก่ ข.ไข่ กันใหม่ ผมยอมตายดีกว่าจะไปกินเนื้อสัตว์ ผมไปสมัครเป็นคนขับรถ เขาถามว่า มีความสามารถพิเศษอะไร ผมว่า ผมเผ่าถ่านได้ เจ้าของบริษัทก็บอกว่ามันเกี่ยวอะไรกับการขับรถ เขาก็ยังไม่รับผม ผมก็เลยอยู่กับเขาอย่างไม่มีเงินเดือนก็ได้ ก็นั่งรถไปกับคนขับรถน้ำมัน คุยกับเขา ทุกคนก็ชอบผม บางครั้งผมก็ช่วยเขาขับรถ ในที่สุดเขาก็รับผมเข้าทำงาน

. คุณหินสร้าง เครือบุตร ศิษย์เก่าศีรษะอโศก เคยมาเข้าค่ายยุวพุทธทายาท ที่ปฐมอโศก รู้สึกสนุกดี ตั้งใจว่า จบ . ๖ จะเข้าเรียนที่ศีรษะฯเลย ไม่มีใครมาบังคับ จบแล้วตั้งใจอยู่ที่ชุมชนศีรษะอโศกต่อเลย ไม่ไปไหน เพราะชอบชีวิตชาวอโศก พาน้องๆทำงานได้หลายอย่าง

 _MG_0583_MG_0644 _MG_0620

วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘

๐๓.๓๐๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้าและฟังธรรม พุทธทุกวันนี้ไม่เข้าใจ “กาย” จึงไม่มีนิพพาน โดยพ่อครูซึ่งวันนี้พ่อครูได้นำเอามหานิทานสูตร มาขยายความให้ฟัง และเทศน์ประกอบเป็นนิทานไป เช่นว่า คนเราก็มีเหตุ มาประสมเป็นเรื่องราว เป็นนิทานของตน มีนิทานชาดกของตน ชาดก คือ ชาตกะ ก็คือ ชาติ นั่นเอง แต่ละคนมีนิทานทั้งนั้น นิทานคนไหนมีราคะ โทสะ โมหะ คนก็จับมาทำหนังเพราะคนชอบและ เวทนาเป็นนิทาน ผัสสะเป็นสมุทัยของมรรค ตัณหาเป็นสมุทัยเหตุใหญ่ทางจิตเลย ผัสสะกับตัณหานี่แหละปรุงแต่งจัดการกันเป็นนิทานหรือเวทนา ๑๐๘ ถ้าไม่เข้าใจเวทนา ๑๐๘ อย่างมีปฏิสัมพัทธ์ เช่นนี้สัปปะรดบนโต๊ะนี้ พอสัมผัส แล้วก็เกิดเวทนาเป็นเรื่องขึ้นมา ตากระทบรูป ก็เกิดนิทาน อวิชชามันสังขารปรุงแล้ว พออยากกินก็เป็นผี พอได้มากินสัมผัสก็เป็นเทวดา แซบดี พอไม่ชอบใจผีก็ขึ้นต่อ ดีไม่ดีอาละวาดเลย เหมือนนิทานผัวกินอาหารไม่ถูกปาก ก็ร่อนจานเลย นั่นคืออยากก็เป็นผีแล้ว พอกินเข้าไปไม่ถูกปาก ผีก็เข้าอีกร่อนจานเลย นี่คือไม่รู้วิญญาณผี วิญญาณเทวดา

IMG_0296IMG_0383IMG_0399

อาตมาก็ขยายความ พวกเราได้ฟังนี้เป็นอัพภูตธรรม ที่เป็นสิ่งที่อาตมามี เป็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่คิดว่ามีจริง ถูกต้อง แล้วอาตมาไม่ได้มีศักดิ์ศรีอะไรเลยให้เขานับถือ ไม่ตรงกับสิ่งที่เขาเข้าใจก็ตีทิ้ง แล้วเขาไม่เคยได้ยิน อัพภูตธรรม สิ่งที่เป็นอัจฉริยา อัพภูตธรรม น่าอัศจรรย์ เป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน ในปหาราทสูตร เป็นความมหัศจรรย์ ๘ ข้อ อาตมาก็ทบทวนสิ่งที่เป็นมาแล้วมาขยายอีก อาตมาแกล้งได้ไหม เอาอัพภุตธรรม เอาอัจฉริยะนี่มาพูด แกล้งได้ก็แกล้งสิ อาตมาว่าให้มาจน พวกเราก็มาจนเป็นสิ่งอัศจรรย์ อาตมาไม่เคยล่อให้มาโดยบอกว่ามารวย มาสวย มาได้โลกธรรมอะไร นะ อย่างสมณะนี่มานี่อาตมาบอกว่ามาตายกันนะ ไม่ได้ให้มาสบายกินนอนพุงพลุ้ย แต่แปลกนะ บางรูปไม่ผอมนะ สมสัดส่วน อ่านบันทึกเทศนาฉบับเต็มที่ http://www.boonniyom.net/?p=35407

_5D30800_5D30807 _5D30802

 

เช้าวันที่ ๒ มี.ค. นี้มีการประกาศผลการสอบ ว.บบบ.ครั้งที่ ๓ ด้วย ผู้มาร่วมงานต่างพากันไปดู ว่า ตนเองสอบผ่านหรือไม่ ได้รับเข็มหรือเปล่า บางคนก็ลุ้นกัน บางคนก็ถ่ายภาพคะแนนส่งไปให้เพ่ื่อนดูในโซเชียลมีเดีย

_5D30880_5D30873 _5D30895

๐๖.๐๐๐๘.๐๐ น. ประชุมตลาดอาริยะ ที่ศาลาพุทธาภิเษกฯ

_MG_0684 _MG_0694 _MG_0709

๐๙.๐๐๐๙.๓๐ น. เทศน์ก่อนฉันเรื่อง ๓๙ จอมยุทธ์ของพุทธแท้ โดยส.โพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ … ๓ อันที่ ๑ คือ เมื่อพ่อแม่เป็นชาวพุทธ เกิดมาก็ลงในทะเบียนบ้านว่า เป็นพุทธศาสนิกชน ทันที่ อันที่ ๒ คือ เมื่อเป็นพุทธศาสนิกชนแล้ว ตั้งใจสมาทานศีล ๕ เป็นเบื้องต้น จึงเรียกว่า พุทธมามกะ จากนั้น อันดับ ๓ คือ พุทธบริษัท ซึ่งมิใช่หมายแค่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา แต่พุทธบริษัท หมายถึง โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันต์ ผู้ปฏิบัติตามศีลได้ก็จะได้อานิสงส์ของศีล ๙ ประการ ส่วน ๙ ตัวที่ ๒ คือ วรรณะ ๙ ซึ่งชาวพุทธควรปฏิบัติให้เป็นคนมีวรรณะ ๙ และ ๙ ตัวที่ ๓ คือ วิชชา ๘ และพ่อครูมาเพิ่ม ฌาน เป็นตัวแรก จึงเรียกว่า วิชชา ๙ 

๐๙.๓๐๑๐.๐๐ น. สมณะดวงดี ฐิตปุญโญ แสดงธรรมเรื่อง นิทานสีขาว มีเรื่องนิทานหัวที่ราคาแพงที่สุด เรื่องยายอ้วนกับ ยายผอม เรื่องคนไม่กลัวเมีย

_5D30860

๑๒.๐๐๑๓.๔๕ น. ธรรมะกระดานดำ ๔ จุด

 • ที่เขตสมณะเกจิ โดย ส.ขยะขยัน สรณีโย

 • ที่โรงรถ โดย ส.มือมั่น ปูรณกโร

 • ที่เขตสิกขมาตุ โดย สม.สัจฉิกตา ตั้งเผ่า

 • ที่ศาลา ๖ เหลี่ยม โดย ส.ชัดแจ้ง วิจักขโณ

 • _5D30868 _5D30910 _5D30917_MG_0754 _MG_0756 _MG_0769

๑๔.๐๐๑๖.๐๐ น. รายการขบวนการกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มผู้มาร่วมงาน เป็น ๑๔ กลุ่ม ไปบำเพ็ญตามฐานงานต่างๆเช่น โรงครัว โรงแชมพู ไปชักรอกผักกระเฉดขึ้นจากสระ ปอกเสร็จเด็ดผักผลไม้ เก็บเมล็ดขี้เหล็ก เก็บเมล็ดขุนศึก เก็บเมล็ดมะขามเทศ เก็บมะขาม เก็บยอดขุนศึก กรอกดิน สนทนาธรรม

IMG_9826 _5D30934IMG_9833_MG_0800 _MG_0802 _MG_0806

๑๘.๐๐๒๐.๐๐ น. รายการภาคค่ำที่เวทีทุ่งศาลี เจาะใจ บรรดาบัณฑิตบุญนิยม โดย ส.ฟ้าไท สมชาติโก สัมภาษณ์แบ่งเป็น ๒ ชุด ชุดแรกเป็นผู้ใหญ่ มี คุณทองธรรม เจนชัย ผู้ประสานงานภูผาฟ้าน้ำ ได้เข็มที่ ๓ คุณพลังเย็น นิยมเพิ่มบุญ ได้เข็ม ๒ คุณเต็มป่า มโนรพ ได้เข็มที่ ๓ คุณซึ้งบุญ บูรณกิตติ ได้เข็มที่ ๑ คุณแรงผา จำปี เป็นพนักงาน บ.ฟ้าอภัย ได้เข็มที่ ๓ มาอยู่ที่บ.ฟ้าอภัย เมื่อมี ๒๕๓๙ พยายามตั้งใจอยู่เป็นโสดให้รอด

คุณใจพอ วังประษา มาจากการชุมนุม ๑๙๓ วัน ลาออกจากพยาบาล มาทำธุรกิจ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ติดตามกองทัพธรรมมา กินข้าวมื้อเดียวต่อวัน

คุณชญาดา ศรัญามาศ เป็นผู้มาสอบสมทบมาจากตอนพันธมิตร ขณะนี้อยู่ที่บ้านราชฯ ถือศีล ๕

_5D30949 _5D30951_5D30968

_MG_8097

ชุดที่สอง สัมภาษณ์ นักเรียนที่สอบได้เข็ม มีคุณไพรเมือง เป็นคุรุจากสันติอโศก เป็นแม่ฐานงาน ทำปุ๋ย ปีนี้มาสอบเป็นครั้งที่ ๓ ซึ่งก็สอบได้เข็มด้วย เป็นคุรุมา ๗ ปี

นายพิชัยยุทธ สิงห์คำ อยู่ม.๕ สันติอโศก เป็นผู้สอบได้เข็ม ประทับใจคุรุไพรเมือง ที่เอาภาระอบรมสั่งสอน มีความเห็นว่า หากเราไม่มีใครมาสอนเราได้ เราก็เป็นคนไม่มีคุณค่าที่จะให้เขาสอน

นส.สุทิพย์ วงศ์อามาตย์ อยู่ม.๕ สันติอโศก เป็นผู้สอบได้เข็ม ๑

นส.รุ่งธิวา โพนเมืองหล้า อยู่ ศีรษะอโศก

นส.พราวน้ำเพชร คำใสย์ อยู่ ศีรษะอโศก

นส.ธมพร ไชยนำโชค อยู่ ม.๕ ปฐมอโศก

นส.นรินทิพย์ สรรพวุธ อยู่ม.

นส.รุ่งจิตร สมบัติมาก อยู่ม.๖ ปฐมอโศก

นส.เกร็ดรุ้งฟ้า คำโสกเชือก อยู่ ม.๕ ภูผาฟ้าน้ำ

นร.ที่มาขึ้นเวทีทั้งหมด เป็นผู้สอบได้เข็ม ที่ ๑

_5D30990_5D30995_5D31009_MG_8131

วันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘

๐๓.๓๐๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้าและฟังธรรม พุทธทุกวันนี้ไม่เข้าใจ “กาย” จึงไม่มีนิพพาน โดยพ่อครูซึ่งวันนี้พ่อครูว่า….วันนี้เราจะเปลี่ยนโศลกใหม่ ซึ่งอาจได้ใช้โศลกนี้อีกหลายครั้ง เพราะเป็นโศลกที่ยิ่งใหญ่ โศลกที่ว่าชื่อ “ความบริสุทธิ์เท่านั้น ที่จะชนะทุกสิ่งทั้งโลกในที่สุด” ฟังให้ดีแล้วเป็นให้ได้ มีคำว่าในที่สุด เพราะการชนะนั้น ไม่ใช่ชนะรวดเดียว ส่วนมากจะเป็นผู้แพ้ก่อน แล้วจะชนะไป จนชนะทุกสิ่งทั้งโลก ในที่สุด อย่างอื่นชนะความบริสุทธิ์ไม่ได้ ใครจะทุจริตอย่างไรก็เป็นไป แต่โดยสัจจะแล้ว มันชัดเจนว่า คนที่บริสุทธิ์เท่านั้น ถึงเป็นสิ่งที่สูงสุด

170516

สังคมไทยทุกวันนี้ กระแสมา จะชัดเจนมาก แสดงสัจจะของสัทธรรม ที่เป็นธรรมดาจะต้องเป็นเช่นนั้นเอง ตามสามัญตามจริง ส่อแสดงว่าต้องเป็นเช่นนี้ นั่นก็คือ ขณะนี้ คนผิด ย่อมเปิดเผยความผิดของเขาไม่ได้ ไม่กล้า ทั้งอาย ทั้งกลัว ทั้งโกงต่อไปอีก นี่คือลักษณะของคนผิด ส่วนคนถูกนั้นย่อมกล้าเปิดเผยความถูกของตนได้ ทั้งไม่เก้อ ไม่ยาก ไม่อาย ไม่กลัว ไม่บิดพลิ้วอะไรทั้งนั้น ยิ่งมีการกระทำที่กระทบต่อส่วนรวม ที่ปรากฏการณ์เกิดของแต่ละกลุ่มย่อยที่กระทบต่อสังคม ที่เกิดความผิด มีอาการปกปิด บิดพลิ้ว หมักหมม เน่าใน เกิดขึ้นหนักในสังคม อ่านออก คนที่พอมีปัญญาจะรู้ สักวันจะยิ่งกว่ามะเร็งร้าย หรืออีโบล่า

มันจะเน่าเท่าใดก็แล้วแต่ ก็ไปบังคับกันไม่ได้ แต่ทุกคนก็พยายามมีมารยาทของเขาเป็นธรรมชาติ สังคมยิ่งต้องกระทบส่วนรวม มีปรากฏการณ์พิเศษที่สังคมต้องพยายามทำให้เกิดความถูกต้องให้ได้ ยิ่งต้องมีอาการเปิดเผย เพื่อจะแก้ เพราะสังคมยิ่งเน่าใน ยิ่งปกปิดกันอย่างที่เป็น เราจึงต้องทำให้เกิดพฤติกรรมสังคม ให้มีปรากฏการณ์วิเศษในสังคม มีอาการเปิดเผย เพื่อแก้ปรัปวาทะ(คือคำสอน คำพูด ที่คลาดเคลื่อน วิปริตผิดเพี้ยนไปจากคำสอนพระพุทธเจ้า) เราต้องทำความถูกต้องให้ปรากฏสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย ผู้ที่สามารถทำให้ปรัปวาทะให้ถูกต้อง ตอนนี้การทำให้วิปริตผิดเพี้ยนสัทธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมากเกินไปแล้ว ทุกอาการเคลื่อนไหวทุกวันนี้ ในกระแสสังคม ความผิดของสัทธรรมพระพุทธเจ้า กำลังทำการปกปิดบิดพลิ้ว ทั้งหน้าไม่อาย ทั้งกลัว ทั้งไม่กล้า คนผิดไม่อยากเปิดเผยกัน เขาจะทำหนักอย่างไรในพฤติกรรม ความถูกต้องสัทธรรมของพระพุทธเจ้าก็ยิ่งน่าเปิดเผยมากเท่านั้นเพื่อยืนยันสัจจะ ผลถูก แม้ว่า เราจะยังไม่รู้ชัดว่าอะไรถูกหรือผิดก็ตาม คนที่เขาไม่มีปัญญารู้ชัดเจนก็ตาม ก็ยังอยากจะให้ความถูกเปิดเผย ยิ่งคนที่รู้จักความถูกต้องความผิดที่แท้จริงแล้ว อย่าดูดายเพิกเฉย เพราะความถูกมันถูกความผิดข่มเหงทำร้ายหนักเหลือเกิน สังคมจะดีขึ้นอย่างเดียว ต้องเอาความถูกต้องขึ้นมา อย่างไม่ใช่อยากอวดนะ แต่เป็นสิ่งที่ควรทำจำเป็น คนถูก ต้องออกมาแสดงพฤติกรรม มารวมกัน ก็มีหลากหลายตามเหตุปัจจัยที่จะแสดงออกได้ อย่างอาตมาเป็นต้น มันแสดงได้แค่นี้นะ ที่จริงอยากแสดงกว่านี้ แต่มันแสดงได้แค่นี้ ก็ต้องมาช่วยกัน บางคนมีข้อจำกัด แต่ขอให้ออกมาเป็นกิริยาของ กายวจีมโนกรรม ในตัวเราที่รู้ถึงความถูกต้องจริงใจ เป็นเช่นนี้ๆ เราแสดงอย่างจริงใจเลย อาตมาเชื่อมั่นว่า คนเราพยายามใช้ปัญญาทั้งนั้น ก็ต้องกรองเอาความถูกต้องออกมาแสดงทั้งนั้น ให้ความชั่ว ความผิดถูกข่ม ด้วยความจริงความถูกต้อง ก็ขอประกาศถ้วนทั่ว ใครมีปัญญารู้ว่าความบริสุทธิ์ถูกต้องเท่าไหร่ก็เทออกมา ตามเหตุปัจจัยของแต่ละคน ถ้าสามารถเท่าไหร่ได้ก็ทำเต็มที่ จะเกิดสังเคราะห์พฤติกรรมสังคม โดยไม่ต้องตีรันฟันแทงรบรากัน เพราะความถูกต้องดีงามไม่ร้ายแรง ความอบอุ่นปรารถนาดีนั้นไม่เป็นพิษเลย ขอให้แสดงออกตามปัญญาของแต่ละคน ให้นำความถูกต้องดีงามของตนแสดงออก นี่คือการแก้ไขปัญหาสังคม อย่าดูดายนิ่งเฉย ดีไม่ดีเอาความไม่ถูกมาแสดงออก ก็คือโง่และบ้า อ่านบันทึกเทศนาฉบับเต็มที่ http://www.boonniyom.net/?p=35419

_5D31032 _5D31038 _5D31050

๐๖.๐๐๐๘.๐๐ น. ประชุมขยะวิทยา ที่ศาลาพุทธาภิเษกฯ มีสมณะ ๑๐ รูป สิกขมาตุ ๑ รูป นำประชุมโดยสมณะเดินดิน ติกขวีโร

IMG_9872IMG_9870IMG_9856

๐๙.๐๐๐๙.๓๐ น. เทศน์ก่อนฉัน เรื่อง ได้ดีเพราะมีธรรม โดยสม.พูนเพียร ชาวหินฟ้า โดยสิกขมาตุ ได้เล่าเหตุการณ์ตอนเป็นเด็ก เกี่ยวกับการทำบุญแบบที่เข้าใจผิดทำตามๆกันมา และได้เน้นย้ำเรื่องสัมมาทิฏฐิ ซึ่งจะเกิดได้ต้องมาพบสัตบุรุษ และสิกขมาตุได้เน้นย้ำว่า “ชีวิตควรจะเป็นของเรา เราควรจัดการชีวิตของเรามิใช่ปล่อยไปตามยถากรรม”

_5D31077_MG_0820

๐๙.๓๐๑๐.๐๐ น. เทศน์ก่อนฉัน เรื่อง ฝึกตนให้พ้นความเป็นทาส โดยสม.รินฟ้า นิยมพุทธ โดยสิกขมาตุได้ แสดงภาวะที่ยังตกเป็นทาสอยู่ และแนะนำวิธีการพ้นจากความเป็นทาสได้ ต้องเริ่มจากการมองเห็นโทษภัยของภาวะติดหลงมัวเมานั้นๆ ต้องมีการโยนิโสมนสิการ ทำให้จิตวิญญาณพ้นจากความเป็นทาสได้

_5D31100_MG_0849

๑๒.๐๐๑๓.๔๕ น. ธรรมะกระดานดำ ๔ จุด

 • ที่เขตสมณะเกจิ โดย ส.ดวงดี ฐิตปุญโญ

 • ที่โรงรถ โดย ส.นาไท อิสสรชโน

 • ที่เขตสิกขมาตุ โดย สม.หยาดพลี อโศกตระกูล

 • ที่ศาลา ๖ เหลี่ยม โดย ส.แก่นเกล้า สรกโร

๑๔.๐๐๑๖.๐๐ น. รายการขบวนการกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มผู้มาร่วมงาน ไปบำเพ็ญตามฐานงานต่างๆมีงาน กรอกดิน ไปชักรอกผักกระเฉดขึ้นจากสระ เก็บเมล็ดขุนศึก เมล็ดขี้เหล็ก เก็บยอดขุนศึก ไปโรงแชมพู ไปปอกเสร็จเด็ดผักที่โรงครัว และมีกลุ่มพิเศษ คือกลุ่มนักฟังธรรม ไปร่วมรายการ “คนชอบฟังธรรม” กับส.เดินดิน ติกขวีโร และสม.กล้าข้ามฝัน อโศกตระกูล โดยมีการนำเสนอ การจัดหมวดหมู่ธรรมะ สำหรับนักฟังธรรมทั้งเก่าและใหม่

Screen Shot 2558-03-17 at 07.59.50 Screen Shot 2558-03-17 at 08.00.04

๑๘.๐๐๒๐.๐๐ น. รายการภาคค่ำที่เวทีทุ่งศาลี สัมภาษณ์ปฏิบัติกร ชุด สุดยอดกสิกรรม เรื่อง กล้วยๆ แต่ไม่กล้วย ดำเนินรายการโดย ส.เดินดิน ติกขวีโร มีผู้ร่วมรายการ ๒ ท่านคือ

.คุณอนุชิต พรหมชาติ พูดเรื่อง กล้วยหลายสายพันธ์ เพราะเป็นผู้ชอบปลูกกล้วย ปลูกเพื่อคนอื่น ปลูกมาเป็นเวลาถึง ๒๐ ปี แล้วนิยมที่จะให้ผู้อื่น ศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้มา ๓๐ ปี และชอบกินกล้วย ซึ่งบางสายพันธ์คนก็ไม่ค่อยรู้จัก

.ดร.วิชัย ใจวิสิทธิหรรษา พูดเรื่องการปลูกถั่วดาวอินคา โดยดร.วิชัย มีโรงงานทำน้ำมันขี้โล้ ที่ทำเป็นไบโอดีเซล และยังปลูกต้นทานตะวันได้ดี ออกดอกใหญ่มากๆ ทั้งที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่ง .เดินดินได้สรุปว่า วิทยากรทั้งสองท่านนี้ไม่ทราบคิดได้อย่างไร อย่างการปลูกต้นไม้เพื่อให้แก่ผู้อื่น ได้กินด้วย จะหาคนที่คิดและทำแบบนี้ได้น้อยมาก

_5D31131 _5D31144_5D31165_5D31149

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ วันมาฆบูชา

๐๓.๓๐๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้าและฟังธรรม พุทธทุกวันนี้ไม่เข้าใจ “กาย” จึงไม่มีนิพพาน โดยพ่อครูซึ่งวันนี้พ่อครูได้นำเข้าสู่บทเรียนว่า.. เป็นคน เกิดมาเป็น คน อาตมาไม่ได้บังคับใคร แม้แต่น้องๆ เป็นคนเกิดมาแล้ว อาตมาเห็นจริงเห็นจังเลยว่าชีวิตมนุษย์เกิดมาชาติแล้วชาติเล่า ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเท่ากับธรรมะที่เป็นโลกุตรธรรม เกิดมาแต่ละชาติได้โลกียธรรมไม่มีเที่ยง สมบัติผลัดกันชน ไม่มีแก่นสาร Root แห่งชีวะ ไม่มีรากแห่งชีวิต แต่โลกุตระนี้มี Root of life เป็นเชื้อทางจิตวิญญาณ เป็นเชื้อหยั่งลงไป เพาะลงไปที่ DNA เป็นเชื้อนามธรรมทางจิตวิญญาณ ที่พูดนี้อาตมาก็ประกาศออกไปจนหมดเนื้อหมดตัวแล้ว จิตวิญญาณพระพุทธเจ้านี่ ศึกษาแล้วรู้จักสภาวะจิตวิญญาณแท้จริง ไม่ได้เรียนเฉพาะภาษา แต่เราจับสภาวะ จิต มโน วิญญาณได้จริง แล้วสร้างได้จริง เห็นจริงเป็นของจริง แล้วทำให้เป็นอารยธรรม โลกุตรธรรม ซึ่งทุกวันนี้มันเพี้ยนไปหมด แม้เมืองไทยเมืองพุทธก็เป็นพุทธปฏิรูป เนื้อแท้เนื้อธรรมหายไปหมด ออกนอกพุทธ กลายเป็นเรื่องตกแต่งประดับประดา แสวงบุญนอกขอบเขตพุทธไปหมด พระพุทธเจ้าท่านว่า สักการะนอกขอบเขตพุทธ นั้นยิ่งกว่าแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธที่เขาพยายามเรียนรู้บุญทำบุญ แต่เขาไม่รู้จักบุญ เขาว่าบุญคือกุศล ซึ่งอาตมาได้หลักฐานว่า บุญคือ สันตานัง ปุนาติ วิโสเทติ คำว่าสันตานังคือ จิตวิญญาณ และปุนาติ คือชำระ วิโสเทติ คือให้สะอาดหมดจด อ่านบทความฉบับเต็มที่ http://www.boonniyom.net/?p=35809

_5D31203 _5D31185 _5D31180

๐๖.๐๐๐๘.๐๐ น. ประชุมสถาบันบุญนิยม ที่ศาลาพุทธาภิเษกฯ วันนี้มีวาระประชุมคือ เปิดตัวโครงการ “เปิดโลกบุญนิยม” ซึ่งเป็นโครงการ จัดทำเว็บไซด์ที่รวบรวมข้อมูลของชาวอโศกทุกๆด้าน โดยมีชื่อเว็บไซด์คือ www.boonniyom.net ขึ้น โดยมีโมเดล คือ www.manager.co.th เพื่อให้ www.boonniyom.net เป็นสื่อสาร บุญนิยม ควบคู่ไปกับ บุญนิยมทีวี ที่จะช่วยเสริม สื่อสารบุญนิยม อันเป็นบุญญาวุธ ให้ทรงประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยที่ ทุกวันนี้พวกเราก็มีเว็บไซด์ มีหน้าเสบุค ของแต่ละหน่วยงานกันอยู่แล้ว และบางหน่วยงานก็มีหลายอย่างซ้ำซ้อนกัน โครงการนี้ เพียงแต่เอาที่กระจัดกระจายกันนี่มารวมกันเป็นเว็บไซด์นี้ โดยมีชื่อเป็นภาษาไทยว่า เปิดโลกบุญนิยม งานนีได้มีการรวมรวมบุคลากรในการช่วยกันทำเว็บไซด์ www.boonniyom.net นี้ด้วย

IMG_0001DSC00043   IMG_0220IMG_0017

พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จปู่วิชิตอวิชชา เป็นองค์แรก

๐๘.๔๒ น. วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันมาฆบูชา พ่อครูนำหมู่นักบวช เดินธรรมยาตราระยะสั้นๆ จากหน้าศาลาพุทธาภิเษก ศาลีอโศก จนถึงบริเวณที่ประดิษฐานสมเด็จปู่วิชิตอวิชชา ที่อยู่ข้างศาลาพุทธาภิเษกจากนั้น พ่อครูได้เทศนาธรรม หน้าสมเด็จปู่วิชิตอวิชชา

IMG_7193IMG_7201IMG_0589

_5D31208_5D31257_5D31258

.ณ บัดนี้ก็เป็นโอกาสอันดี ๐๘.๔๕ น. เราจะได้ทำการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ลงในสมเด็จปู่ อาตมาเจตนาตั้งชื่อ สมเด็จปู่ ฉายาท่านก็ วิชิตอวิชชา หมายถึงผู้ปราบมาร ปราบอวิชชา ล้างอวิชชา กำจัดอวิชชา เป็นผู้ชนะในอวิชชาทั้งหลาย ซึ่งพระสมเด็จปู่ฯองค์นี้เกิดมาตามธรรม ไม่ใช่เรื่องลิเกละคร ไม่ใช่เรื่องปรุงแต่งตบแต่งก่อสร้างแบบชาวโลกเขาทำ แต่มันเป็นเรื่องที่จะต้องเกิด เป็นเช่นนี้เอง ตถตา มัน Born to be จะต้องเกิดเช่นนี้ เป็นอจินไตย ไม่ต้องคิดมาก ดีไม่ดีเกิดปุปปับ อุปัทวะเกิดทันทีทันใดได้เลย ตามเหตุปัจจัย แม้แต่อาตมาทำงานมาตลอดเวลา ทำงานศาสนามา ปีที่ ๔๕ มาปีนี้ มีอะไรที่อาตมารู้มาตลอดว่าอันนี้เกิดอันนี้เกิด เช่น มาถึงวาระนี้ มาถึงโอกาสนี้ ณ ลมหายใจเฮือกนี้ สังคมไทยกำลังจะเกิดรูปและนาม ทั้งด้านการเมืองและศาสนา จะเห็นได้ว่าการเมืองกำลังปฏิรูปเชิงปฏิวัติ ทั้งการศาสนาด้วย ก็กำลังจะปฏิรูปเชิงปฏิวัติ ผู้ที่ไม่หูหนวกตาบอดก็จะเข้าใจก็จะเห็นได้ ผู้หูบอดตาหนวกนี่ยิ่งกว่าสีควายให้ซอฟัง ยิ่งกว่า เข็นเขาขึ้นครก พูดกันไม่รู้เรื่องแล้ว ไม่ต้องแปลกใจว่าจะมีคนออกมาคัดค้าน เพราะใกล้กลียุคแล้ว ไม่ได้เจริญขึ้น เสื่อมลง แต่อาตมามารรักษาสถานะของศาสนาพุทธเอาไว้ เพื่อรักษาเนื้อ แก่น เอาไว้ ก็ต้องช่วยกัน ทุกคนที่มีบารมี มีพลังงานชีวิต เพื่อบูรณะศาสนาพุทธ ปฏิสังขรณ์เอาไว้เพื่อให้ถึง ครบ ๕๐๐๐ ปี ของศาสนาสมณโคดม อาตมาก็ทำมาตามลำดับ ปีนี้ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป มันจะขึ้นรอบเป็นรอบเลข ๕ และเลข ๘ ที่อาตมาจะต้องทำงานอีกรอบหนึ่ง มันย่างทศวรรษที่ ๕ มันครึ่งหนึ่งแล้ว ก็จะเริ่มพัฒนาไป นี่เขตที่ ๒ จะพัฒนาไป ๖ แล้วถ้าได้ถึง๗ ก็จะขึ้นไปถึง ๘ อาตมาก็กำลังจะขึ้นไปหา ๕ ดังนั้นเลข ๕ และเลข ๘ จึงเป็นเลขเดินทางไปสู่ความเที่ยง นิยตะ ไม่ใช่ว่าเพิ่งมีผล แต่มีผลมาเรื่อยๆ ทุกอย่างลงตัวหมด ซึ่งคนอื่นใช้ตัวเลขอย่างนี้ไม่ได้ เช่นพระพุทธเจ้าต้องประสูตร ตรัสรู้ ปรินิพพานวันเพ็ญเดือน ๖ คุณอย่าไปริอาจใช้เหมือนท่าน อาตมาก็ไม่ได้ แต่จะใช้ของอาตมาเอง ไม่ใช่สาธารณะของคนทั่วไป ไม่ต้องคิดฝันเพ้อเจ้อ ถ้าไม่ถึงเวลามันก็ไม่จริง เอาหมามาใส่มงกุฎหรือเอามงกุฎมาใส่หัวหมา ไม่เข้าท่า

วันนี้เป็นโอกาสสำคัญ เป็นพระพุทธรูป ที่ปางปราบมาร ปราบอวิชชาของโลก วิชิตอวิชชา และจะปราบจริงๆ ไม่ใช่ปราบเล่นๆ ผู้ใดจะมาผนึกร่วมกันก็มา ใช้ธรรมาธรรมะสงคราม ไม่มีความรุนแรง แต่ใช้ความรู้ลึกซึ้งภูมิปัญญา ชนะกันด้วยความดี ความจริง ต้องอุตสาหะมาก ก็มีผู้ดวงตาสว่างก็เข้าใจก็มารวมผนึกกันก็จะมีมากขึ้น อ่านต่อที่ …. http://www.boonniyom.net/?p=35833

 

IMG_0107 IMG_0100 IMG_0079

จากนั้นเวลา ๐๙.๒๕ น. พ่อครูได้ทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โดยพ่อครูพาสวดมนต์สั้นๆ แล้วพ่อครูก็เดินขึ้นไปบนแทนรองเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระอุณาโลมของสมเด็จปู่วิชิตอวิชชา จากนั้นก็พากราบอีก ๓ ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธีในเวลา ๐๙.๓๖ น.ของวันมาฆบูชา ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ แล้วร่วมกันถ่ายภาพหน้าสมเด็จปู่วิชิตอวิชชา

_5D31262_5D31274

_MG_0865_MG_0862

 

 

๐๙.๓๐๑๐.๓๐ น. เทศน์ก่อนฉันรายการ ตามรอยพระโพธิสัตว์ โดย ส.บินบน ถิรจิตโต และส.เพาะพุทธ จันทเสฏโฐ …. .เพาะพุทธได้เรื่องราว ที่แม้ลิขิตสวรรค์ก็ยังพ่ายแก้ความพยายามของมนุษย์ โดยยกเอาชากดที่พระอินทร์ พยากรณ์ ผลการรบของ ๒ ราชา ซึ่งพระราชาฝ่ายที่ถูกพยากรณ์ว่าจะแพ้กลับชนะได้ เพราะความเพียรพยายาม ตามด้วยชาดกสงครามระหว่าง เทพ กับ อสูร ที่ฝ่ายเทพต้องหลบเลี่ยงเพื่อไม่ต้องเบียดเบียนสัตว์ในป่า ที่จะได้รับผลกระทบ แต่เพราะยืนหยัดที่จะรักษาความบริสุทธิ์ ก็กลับเป็นฝ่ายชนะในที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับโศลกใหม่ ที่พ่อครูให้ในงานนี้คือ “ความบริสุทธิ์เท่านั้น ที่จะชนะทุกสิ่งทั้งโลกในที่สุด” และส.บินบนได้จุดประเด็นขึ้นมาว่า ทำอย่างไรจึงจะเสพความพ่ายแพ้ได้อย่างเป็นสุข?” ซึ่ง ธรรมะปรมัตถ์มีความสุขลุ่มลึก มิใช่มีความหมายตื้นๆดังที่บางคนตีความ เช่น ยืดหยุ่นอย่างยืนหยัด พร้อมจะถอย แต่ในบางกาละ เราก็ควรยืนหยัด เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลในทิศทางที่ดีกว่า มีประโยชน์มากกว่า ยอมแพ้แต่ไม่ยอมเป็นผู้ผิด

สมณะเพาะพุทธ เสนอว่า การปฏิบัติธรรมต้องมีการเท่าทันและการทบทวน การเดินตามรอยพระโพธิสัตว์อย่างน้อยก็สามารถเริ่มจากการยิ้ม โดยดูจากภาพพ่อครูในปกสารอโศกที่ยิ้มด้วยความเบิกบานและเต็มเปี่ยมด้วยเมตตา ส.เพาะพุทธจบด้วยบทกวีที่ชี้ให้เห็นถึงตัณหา ๓ ผัสสะ เวทนา และกาย ส่วนส.บินบน ปิดท้ายสรุปอีกทีว่า ถ้าตามรอยอะไรไม่ได้ก็ให้ยิ้มสู้อุปสรรค เพื่อความดีตามไปก่อน

_5D31291 _5D31296 _5D31301

๑๒.๐๐๑๓.๔๕ น. ธรรมะกระดานดำ

 • ที่เขตสมณะเกจิ โดย ส.กอบชัย ธรรมวุโธ

 • ที่โรงรถ โดย ส.ฟ้าไท สมชาติโก

 • ที่เขตสิกขมาตุ โดย สม.กล้าข้ามฝัน อโศกตระกูล

๑๔.๐๐๑๖.๐๐ น. รายการขบวนการกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มผู้มาร่วมงาน ไปบำเพ็ญตามฐานงานต่างๆเช่น โรงครัว ปอกเสร็จเด็ดผักผลไม้ แกะมะขาม ปอกกล้วย เก็บเมล็ดขี้เหล็ก เก็บเมล็ดขุนศึก เก็บเมล็ดมะขามเทศ เก็บมะขาม เก็บยอดขุนศึก กรอกดิน สนทนาธรรม และมีกลุ่มพิเศษ คือกลุ่มนักเขียน ไปร่วมรายการ “คนชอบเขียน” กับส.เดินดิน ติกขวีโร ที่ได้กล่าวไว้ว่า เรื่องเขียนก็ไม่อยากเขียนเท่าไหร่ ที่เขียนเป็นความจำเป็นของหมู่กลุ่ม เป็นการปรัปวาทะ คนไม่มีศีลมีธรรม เขียนมาว่าเรา เรามีสติปัญญาอยู่บ้าง ทำไมเราไม่ชี้แจงเขาไป พ่อครูทำงานมา ๔๕ ปี เรื่องราวมีมากมาย อย่างโรงเรียนที่ศีรษะอโศก เราทำงาน ไม่ได้บันทึกไว้เลย คนทำงานแล้วไม่เขียนไว้ก็จำไม่ได้ ถ้าปล่อยๆวางๆ ชีวิตเราก็จะวางๆ ก็บันทึกข้อมูลไว้ จะได้มีหลักฐานเป็นประวัติศาตร์ไว้

Screen Shot 2558-03-17 at 07.44.44 Screen Shot 2558-03-17 at 07.45.52 Screen Shot 2558-03-17 at 07.46.07 Screen Shot 2558-03-17 at 07.46.56 Screen Shot 2558-03-17 at 07.47.23 Screen Shot 2558-03-17 at 07.48.08

๑๘.๐๐๒๐.๐๐ น. รายการเทศนากัณฑ์พิเศษในวันมาฆบูชา ณ ทุ่งศาลี โดยพ่อครู …วันมาฆบูชาเราก็จะได้มาฟังเทศน์กัณฑ์พิเศษทุกปี มากันเต็มทุ่งศาลีเลย ก่อนจะได้เทศน์ก็จะได้อ่านกวีของ อ.เป็นต้น นาประโคนก่อน ชื่อเรื่องคือ

ฟ้าสะท้านดินสะเทือน”

ช่างเหล็กตีเหล็กร้อน สุดแรง

เปลวแปลบจึงเปลี่ยนแปลง เหล็กได้

กระแสหลักจำแลง สนิมเหล็กกินลึก

ตีสักตั้ง เตือนให้ พุทธห้าม หุ้มสนิม

จากนั้นพ่อครูได้ อ่าน เพลงอาริยะหมายเลข ๙ แต่งโดยสมณะโพธิรักษ์ เมื่อ ๑๔ พ.. ๒๕๒๒

()

เมื่อใด “พุทธ” ปรากฏตนขึ้น

ปฏิกิริยาแตกตื่น

และ สั่นสะเทือนหวั่นไหว

อันประดุจดังแผ่นดินไหว

ย่อมเกิดขึ้น ในโลกแห่งศาสนา

ลักษณะของสัจธรรม ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าหยั่งลงถึงราก ถึงแดนเกิด โยนิโสมนสิการ แปลว่าการทำใจ เราจัดการใจของเราเป็น จัดการใจเราได้ จนถึงแก่นเชื้อ Genesis เป็นตัวต้นกำเนินเลย โยนิโสมนสิการคือ Genesis Doing ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า Genesis doing นั้นงามเบื้องต้น ท่ามกลาง บั้นปลาย มีของจริง อ่านอาการใจเป็น พ้นวิจิกิจฉา (สังโยชน์ข้อ ๒) แล้วกายตัวนี้คือ จิต คือมโนคือวิญญาณ เริ่มต้น แต่ consciousness กระทำใจในใจตั้งแต่ระดับนี้ ปฏิบัติกับความคิด ความรู้สึกรวมกัน ทำการเปลี่ยนแปลงตนเอง ที่ทำได้ก็ต้องจับตัวกิเลสได้ แล้วทำการจัดการกิเลสได้สำเร็จ มีลำดับอย่างน่าอัศจรรย์ มีอัพภูตธรรม อัศจรรย์อย่างไม่เคยมีมาก่อน ถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิด ความจริงอันนี้ไม่เกิด คนไม่มีความรู้อันนี้ ตั้งแต่บวชมาจนบัดนี้ไม่สงสัย ยิ่งเห็นจริงว่าเป็นหน้าที่ของเรา มีสิ่งจริง ที่เราต้องทำหน้าที่จัดการ ไม่ได้ไปรบราฆ่าฟัน แต่จัดการให้ห่างออกไป อย่ามาสามารถทำให้เนื้อแท้นี้เสื่อมได้ อาตมาจึงจำใจ ตั้งแต่บวชมาในกลุ่มใหญ่ จะเห็นได้ว่า อาตมาลาออกมาจากกลุ่มใหญ่ ถูกหรือผิด….ถูก อ่านบันทึกฉบับเต็มที่ http://www.boonniyom.net/?p=35815

_5D31319_5D31330 _5D31359 _5D31366 _5D31372 _5D31420 _MG_0898 _MG_0913 _MG_0914

 

วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘

๐๓.๓๐๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้าและฟังธรรม พุทธทุกวันนี้ไม่เข้าใจ “กาย” จึงไม่มีนิพพาน โดยพ่อครูซึ่งวันนี้พ่อครูได้ นำเอามหานิทานสูตร มาสาธยายต่อ พ่อครูว่า….วันนี้วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ และก็เป็นวันที่ ๕ ของงานพุทธาภิเษกฯด้วย เห็นผีเห็นเทวดากันบ้างไหม? จริงๆแล้วผู้ใดที่เห็นผีจริงๆเลย แน่นอนว่า ใครก็ไม่อยากให้ผีอยู่ในตัวเรา หากเราได้ฝึกฝนมาก็อยากจะปราบ เหมือนเราเห็นขี้กลาก ขี้โคลนเปรอะตัวเราก็ต้องเอาออก นอกจากมันทำอย่างไรก็ไม่ออกก็แล้วไป แต่ธรรมดาก็ต้องรีบเอาออก แล้วจะรู้จักเทวดาที่แท้จริง เป็นอุบัติเทพ ผู้ใดมีญาณมีตาทิพย์เห็นผีในตัวเราจริงๆและมีวิธีกำจัดผีก็ต้องรีบกำจัด มีสิทธิ์เป็นเทวดาจริงได้ แต่ผู้ไม่รู้เข้าใจว่า ผีเป็นเทวดาด้วย อวิชชา ไม่รู้ว่าผีคือสิ่งที่ต้องรีบจัดการ หลงว่าเป็นมิตรน่าคบ น่าบูชา น่านับถือก็เสร็จเลย คนเราอวิชชาคือคนชนิดนี้มีทั่วไป เขาไม่รู้ว่าคบกับผี ยิ่งหลอกกันหนัก ยิ่งหลงกันหนัก กิเลสก็ยิ่งอ้วน น่าสงสาร ถูกครอบงำด้วยวิมาน ยิ่งเป็นอาหารที่ผีชอบ แล้วหลง ตนเป็นผีเป็นกิเลสด้วยก็เลยต่างคนต่างป้อนอาหารหลอกกันไปกันมา ต่างคนก็เลยกิเลสใหญ่ตามๆกันไป เป็นวิกฤติจริงๆ

เมื่อไม่รู้ไม่ศึกษาจึงเกิด เหตุ นิทาน สมุทัย ปัจจัย ในพระไตรฯ ล.๑๐ ข.๖๐ ท่านให้อ่านวิญญาณ ,นามรูป อ่านรูป ๒๘ ว่ามีเหตุปัจจัยอย่างนี้ รูปที่เราจะเกี่ยวข้อง มีปสาทรูป มีโคจรรูป สัมผัสแล้วก็ทำงานกัน เกิดภาวรูป เราก็ศึกษาภาวรูปนั้น ทำให้เปลี่ยนจากอิตถีภาวะมาเป็นปุริสภาวะ ใครอยากได้เป็นผู้ชายก็ต้องทำตรงนี้ ใครมีเรือนร่างเป็นหญิงก็ต้องทำตรงนี้จะเป็นเอกบุรุษได้ ในตัวร่างผู้หญิงนี่แหละ ไม่ต้องไปฝึกเป็นกระเทยอะไร นี่คือสัจจะที่ผู้เรียนรู้จริง ได้สัมผัสปฏิบัติมีผลจริง เหตุ นิทาน สมุทัย ปัจจัยก็ดี อาการ ลิงค นิมิต อุเทส ก็อยู่ในพระไตรฯล.๑๐ ข้อ ๖๐ อ่านบันทึกฉบับเต็มที่ http://www.boonniyom.net/?p=35828

_5D31454 _5D31460 _5D31464 _5D31468 _5D31484 _5D31449

๐๖.๐๐๐๘.๐๐ น. ประชุมพาณิชย์บุญนิยม ที่ศาลาพุทธาภิเษกฯ

_MG_0709_MG_0694  _MG_0684

๐๙.๐๐๑๐.๐๐ น. รายการธรรมะก่อนฉัน โดยพลตรีจำลอง ศรีเมือง มาบรรยายเรื่อง การมีอายุยืนและแข็งแรง …คุณลุงจำลองบอกว่า เรื่องที่จะพูดในวันนี้ เป็นเรื่องที่สังคมในใจมาก ประเทศที่คนมีอายุยืนมากที่สุดคือญี่ปุ่น ในขณะที่คนไทยเคยติดอันดับที่ ๑๑ เพื่อนร่วมรุ่นของคุณลุงจำลอง เสียชีวิตไปกว่าครึ่งแล้ว ในขณะที่คุณลุงยังแข็งแรงและหุ่นเหมือนเดิม แม้แต่ชุดเมื่อ ๕๐ ปีก่อน ก็ยังสวมใส่ได้อยู่ ชีพจรหัวใจเต้นช้า (อยู่ในระดับดีมาก) ผมก็ยังไม่ขาวทั้งหมด ยังมีสีดำอยู่ สายตาดี ทั้งนี้เพราะปฏิบัติ ๘ อ. สม่ำเสมอ คุณลุงเน้นย้ำที่อาหารมังสวิมัติ โดยยกกรณีของ ลี ชุงยุน ที่อายุ ๒๕๖ ปี เป็นนักมังสวิรติ นักวิ่งมาราธอน อายุเกิน ๑๐๐ คุณลุงยังยกตัวอย่างอีกหลายคน ที่มีชื่อเสียงและเป็นนักมังสวิรัติ ในส่วนคุณลุงเอง เริ่มกินมังสวิรัติ ตอนอายุ ๓๘ ปี มีผลพลอยได้คือหายจากโรคริดสีดวงทวาร โดยมีอีกเหตุผลที่กินมังสวิรัติ ก็เพราะ เป็น “ความเมตตา “ที่แท้จริง

_5D31581 _5D31577 _5D31545

๑๒.๐๐๑๓.๔๕ น. ธรรมะกระดานดำ ๔ จุด

 • ที่เขตสมณะเกจิ โดย ส.บินก้าว อิทธิภาโว

 • ที่โรงรถ โดย ส.ผืนฟ้า อนุตตโร

 • ที่เขตสิกขมาตุ โดย สม.บุญจริง พุทธพงษ์อโศก

 • ที่ศาลา ๖ เหลี่ยม ธรรมะสำหรับคนมาใหม่ โดย ส.ลานบุญ วชิโร

 • _5D31608 _5D31612 _5D31598

๑๔.๐๐๑๖.๐๐ น. รายการ ตอบปัญหา “ฆ่า” กิเลสให้บริสุทธิ์ ตอน ๑ โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์พ่อครูว่า…รายการตอบปัญหา ฆ่ากิเลสให้บริสุทธิ์ ที่ชื่อนี้เพราะเน้นที่ความบริสุทธิ์กันตามโศลก “ความบริสุทธิ์เท่านั้น ที่จะชนะทุกสิ่งทั้งโลก…ในที่สุด” คำว่าในที่สุดสำคัญ เพราะตอนแรกอาจดูเหมือนแพ้ก็ได้แต่ที่สุดก็ชนะ ตอนนี้ในสังคมก็ อาตมาก็เห็นใจ พุทธอิสระ เห็นใจไพบูลย์ นิติตะวัน ซึ่งถูกหมู่ใหญ่ คณะหลัก เขาต่อต้าน

อาตมาเจอปัญญานี้ตั้งแต่ลาออกจากมหาเถรสมาคม ซึ่งเขามีพระเป็นแสนรูป เราลาออกมามีพระ ๒๑ รูป กับเณร ๒ รูป เราก็พิสูจน์ความจริง ใครผิดหรือถูก แท้กันแน่ อาตมาชัดเจน ว่าผิดคือผิด ถูกคือถูก หากผิดเราก็ไม่เอา ถ้าเราทำเราก็ต้องรับโทษไป ให้เราทำผิดเราทำไม่ได้ จะรังแกอย่างไรเราก็รักษาสัจจะที่ใจเราไว้ ในพรหมชาลสูตร หากใครมาท้วงติงเรา ให้เราบอกแก้กล่าวได้ แต่การยืนยันนั้น ตถาคตว่า ถ้าจะชมหรือยกเรา ว่าเราดีเราสูง มีหลักเกณฑ์ในการยกการชม คือศีล ให้ชมเราด้วยศีล เราเป็นคนละเว้น สิ่งเหล่านี้ นี่คือเรา คนอย่างนี้แหละคืออยู่ในธรรมนูญพุทธ คือจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีล เป็นเกณฑ์ของศาสนาพุทธแท้ แต่ทุกวันนี้พุทธกระแสหลักไม่เอา จุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีล เลย แล้วก็ไปเอาวินัย ๒๒๗ ข้อ ถือแค่นั้น ส่วนศีลไม่มี ไม่เอา นี่เป็นความจริง ที่บ่งชี้ว่าเขาเผินไป ไม่รู้ว่าศีลคืออะไร ก็ไปเอาวินัย ในพระไตรฯล.๙ ท่านก็พูดเรื่องศีล แล้วให้เอาศีลเป็นเครื่องวัด ถ้าจะชมหรือติก็ให้ชมที่ศีล ถ้าจะติพระพุทธเจ้าก็ให้ติเรื่องศีล ศาสนาพุทธเอาศีลเป็นเครื่องชี้วัด ว่าต้องรักษาศีลเช่นนี้ ส่วนวินัยก็เป็นกฎหมาย แล้วมีกฎหมายลูกออกมาอีก พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าจะเลิกกฎหมายลูกเล็กๆน้อยๆได้ แต่ศีลธรรมนูญนี่ไม่ให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขนะ อะไรที่ให้เว้นขาดตอนนี้พุทธทั่วไปมีหมดเลย แล้วในสูตรนี้พระพุทธเจ้าให้กล่าวบอกเหตุผลได้ อ่านบันทึกฉบับเต็มที่ http://www.boonniyom.net/?p=35848

_5D31670

๑๖.๐๐๑๗.๐๐ น. ประชุมคุรุการศึกษาสัมมาสิกขา ที่อาคาร กบส. มีสมณะ ๑๓ รูป และสม.ผาแก้ว ชาวหินฟ้า ร่วมประชุม โดย ส.บินบน ถิรจิตโต ได้แจ้งงานอบรมค่าย ม.๖ และค่าย ยอส. ที่จะอบรมแบบวัฒนธรรมชาวอโศก ใช้วิถีชีวิตชุมชน มีการดูแลแบบ แยกฝ่ายหญิง และฝ่ายชาย โดย ค่ายม. ๖ เข้าพื้นที่ บ้านราชฯ วันที่ ๒๕ มี.. ๒๕๕๘ เร่ิมค่าย ๒๖๒๘ มี.. ๒๕๕๘ ส่วนค่าย ยอส. นร.เข้าพื้นที่ ๒๙ มี.. จัดค่าย ๓๐ มี..- ๓ เม.. ๒๕๕๘ และมีพิธีรับกลด วันที่ ๔ เม.. ๒๕๕๘

๑๘.๐๐๒๐.๐๐ น. รายการภาคค่ำที่เวทีทุ่งศาลี สุดยอดอันตรายของนักมังสวิรัติ โดย อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ … ผู้เริ่มเปลี่ยนวิถีชีวิตมารับประทานอาหารมังสวิรัติ จะคิดเห็นในสิ่งที่ไม่เคยมาก่อน นิตยสาร Time บอกว่า เด็กยุคนี้ มีอายุขัย ๑๔๒ ปี นายลีชิงยุน อายยืน ๒๕๖ ปี มีทายาท ๑๘๐ คน มีภรรยา ๒๓ คน เคล็ดลับอายุยืนของเขาคือ

_รักษาจิตใจให้สงบนิ่ง

_นอนหลังให้สนิทเหมือนสุนัข ,เดินให้เหมือนนกพิราบ,นั่งให้เหมือนกับเต่า

_รับประทานอาหารมังสวิรัติ และอย่ากินอาหารเกินพอดี

_ช่วงที่มีชีวิตอยู่ ทำการงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นักบวช(พระ) ส่วนใหญ่อายุยืน มีหลายรูป มีเคล็ดลับ คือ กินผักไร้สารพิษ กินน้อย จิตใจสงบ ออกกำลังกายให้เป็นปกติ

การอดอาหาร(Fasting) ได้ถูกทำการทดลองกับหนู ลิง สรุปว่า อดอาหาร อายุยืนยาวกว่ากินมาก

ชาวญี่ปุ่น กินพืชผักเป็นอาหารหลัก กินผักหลากสี กินเต้าหู้(ถั่ว) กินให้อิ่มเพียง ๘๐ % ผู้อายุยืนไม่มีคำว่า เกษียรจากการงาน ไม่โกรธ ให้อภัย ออกกำลังกายให้พอเหมาะ ทำงานสังคม

ชาวฮันซ่า อายุ ๑๔๐ ปี ยังเล่นวอลเลย์บอลได้ เขากินพืชผักเป็นอาหารหลัก ดื่มน้ำด่าง คนเราหากอายุมากแล้ว หัวใจเต้นเร็ว อายุจะสั้น

_ช่วงอดอาหารจะมีโปรตีน ชื่อ Foxo เข้าไปซ่อมแซมยีน

_การลดอาหารพวกแป้งขัดขาว ,น้ำตาล, ให้กินข้าวกล้อง ถั่ว หลากชนิด กินโยเกิร์ต โรคหัวใจเกิดจากการกินไขมันทรานส์(น้ำมันข้าวโพด น้ำมันรำข้าว น้ำมันดอกทานตะวัน) ให้รับประทานน้ำมันมะพร้าว หรือน้ำมันปาล์ม

_นักมังสวิรัติ อย่าให้ตัวเย็น หรือมือเท้าเย็น ถ้าอายุเกิน ๕๐ ปี ให้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ จะทำให้เพิ่มไขมันดี พวก HDL

_การล้างพิษตับ สามารถขับสารพิษ โลหะหนัก ยาฆ่าแมลง ออกทางน้ำดีได้

_โรคเบาหวาน หากเป็นแล้วจะทำให้เกิดโรคกระดูกพรุน

_การแก่ เกิดจาก Telomere ซึ่งเป็นชื่อเรียกปลายของสาย DNA ที่สั้นลงเรื่อยๆ ถ้าเป็นมะเร็ว Telomere จะหดจนไม่เหลือเลย โรคแก่ เกิดจาก Telomere สั้นลง ทำให้เกิดความเสื่อม เช่นกระดูกพรุน วิธีป้องกันให้ Telomere หดสั้นน้อยลง คือ รับวิตามินดี (จากแสงแดด) เครียดให้น้อยลง การยิ้มทำให้ฮอร์โมนดีๆหลั่ง มีผลให้เป็นผลดีกับ Telomere การออกกำลังกาย ๓๐ นาทีเป็นอย่างน้อยต่อวัน การนั่งสมาธิ การโยคะ การทำชี่กง การนอนหลับช่วงที่มีการหลั่ง Melatonin คือช่วง ๔ ทุ่ม ถึง ตี ๒ ตอนนอนหลับต้องปิดไฟให้สนิท เพราะสารเมลาโทนินจะหลั่งได้ดีในกลางคืนมืดๆ การดื่มน้ำปัสสาวะก็ช่วยด้วย การกินเครื่องเทศเช่นอบเชย ขมิ้น กานพลู จะมีสารต้านอนุมูลอิสระมาก ใช้น้ำตาลปีปหรือน้ำตาลมะพร้าว แทนนำ้ตาลทราย

_5D31733 _5D31747 _5D31777 _5D31779 _5D31780สุดยอดอันตรายของนักมังสวิรัติ

วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘

๐๓.๓๐๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้าและฟังธรรม พุทธทุกวันนี้ไม่เข้าใจ “กาย” จึงไม่มีนิพพาน โดยพ่อครูซึ่งวันนี้พ่อครูได้นำเอา มหานิทานสูตร (พระไตรฯล.๑๖ ข.๖๐) มาขยายความต่อ … วันนี้เป็นวันที่ ๖ ของงาน ….พรุ่งนี้ก็เป็นวันไก่บิน…. คนเรา อะไรที่ได้ประโยชน์ พอใจ ก็อยู่ อะไรไม่ได้ประโยชน์ ไม่พอใจก็ไม่อยู่ บางอย่างไม่ได้ประโยชน์แต่พอใจก็อยู่ บางอย่างได้ประโยชน์แต่ไม่พอใจก็ไม่อยู่ ….เราได้เปิดโลกธรรมะไปไกลนะ

อาตมาก็ไม่เคยบรรยายไปถึงขนาดนี้ แต่พอมาถึงเวลานี้ รู้สึกว่า พวกเราไปไกลมาก มาพูดถึงเรื่อง รูป เรื่องนาม เรื่อง กามเรื่องอัตตากัน พระพุทธเจ้าตรัสตั้งแต่ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บทแรกเลยที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่าง ในโลกก็มีกามกับอัตตาเท่านั้น ที่มี หรือ ไม่มี

คนเราเกิดมามีร่างกาย มีสุขมีทุกข์ แต่เขาไม่รู้เรื่องกรรม เขาก็เป็นไปตามกรรม ที่เวรกรรมจะพาเขาไป กรรมคือพฤติกรรมที่แสดงออกมาในคน ในสัตว์โลก พืชมันก็มีชีวะ เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป แต่คนไม่อยู่กับที่เหมือนพืช คนนี่ดิ้นไปทั่ว ออกนอกจักรวาลไปเลยได้ สัตว์ออกไปอย่างคนไม่ได้ คนนี่อาละวาดไปทั่วสารพัด พระพุทธเจ้าสำทับว่า คนทั้งหลายแหล่ ก็จะอยู่กับ ความมี กับความไม่มี นี่แหละ

นิพพานคือ ความไม่มีกิเลส หมดเกลี้ยงไม่เหลือเลย คำว่าปรินิพพานเป็นปริโยสานก็ยิ่งไม่มีใหญ่เลย ถ้าเป็นสอุปาทิเสสนิพพาน ก็ยังมีอยู่ ถ้าไม่มีปรินิพพานเป็นปริโยสานไม่มีอะไรสิ้นไปได้เลย ศาสนาพุทธสอนเรื่องนิยามชีวิต ตั้งแต่เป็นจิตนิยามก็มีความยึดเป็นอัตภาพ มีความยึด ๑.กาม ๒.อัตตา ๓.บัญญัติ ยึดเข้าเป็นอัตตา แล้วมีชีวิตอยู่กับ กาม กับ บัญญัติ

บัญญัติคือการตั้งขึ้น ซึ่งจะนานเท่าไหร่ ก็ตาม หรือว่าไม่กำหนดเลยคือ หาที่สุดไม่ได้ คือพวก สัสตะ พวกนิรันดร แต่ละคนมีวิธีแบบไหนที่จะยึดแบบไหน ถ้ายึดแบบอุจเฉทิฏฐิว่าอะไรก็ไม่มีๆ นี่แหละคือคนที่มีอย่างยิ่งเลย พวกฤาษีหนีโลกไปไม่เอาโลก นี่แหละคือพวกที่มีตัวตนอย่างยิ่ง โลกแคบมากมีแต่ตัวเองอย่างเดียว ศาสนาพุทธมีทั้งความเที่ยงแท้ และความไม่เที่ยง ถ้าคุณยังมีขันธ์ ๕ ยังไม่หมดในขันธ์ ๕ ยังเป็นตัวคนอยู่ แล้วก็ยังมีสติสัมปชัญญะอยู่ คุณก็จะเป็นสิ่งที่มี แล้วถ้าเราไปหลงอย่างอุจเฉทิฏฐิ ว่าอะไรก็ไม่มีอะไรเลย เช่นฝรั่งฮิปปี้ มันไม่เอาโลกนี้แล้ว จะแก้ผ้าจะสมสู่ที่ไหนก็ทำ ชอบใจก็ทำไป หน้าตาเนื้อตัวก็ทำไปตามประสา เป็นสัตว์กามาวจรเต็มที่เลย

อยู่กับสุขกับทุกข์ คุณจะดับความคิดเลยเขาก็ดับสงบ แต่ดับไม่ได้ก็ทุกข์ จริงๆมนุษย์อยู่กับเวทนา คือความรู้สึกของตนกับทุกปัจจุบันเลย ในเวลาใดก็ตาม พระพุทธเจ้าให้มาเรียนรู้สุขทุกข์นี้ที่มันขับดันให้เราดิ้นๆๆๆ ไปสัมผัสอันนั้นๆ คนที่หลงว่า มันดิ้น มันร้อนไม่หยุด มันก็หลงมาทางหยุด หยุดจนกระทั่งความรู้สึกก็ไม่มี ดับเวทนา ดับสัญญาเลย ลัทธิสุดโต่งไปทางนิโรธดับ

พวกดิ้นอย่างฮิปปี้ก็ดิ้นไป ก็มีอัตตาพาดิ้นก็อีกแบบ ทั้งขึ้นทั้งล่อง พระพุทธเจ้าท่านเรียนรู้ทั้งดิ้น และดับ คือฮิปปี้กับฤาษี พระพุทธเจ้ารู้แล้วไม่เอาทั้งสองอย่าง แต่ท่านรู้ทั้งสองอย่างเอาอย่างพอเหมาะ เมื่อเรายังมีขันธ์ ๕ ผู้เรียนรู้สังขารในจิต จิตนี้เป็นตัวที่พาเป็นทุกอย่างจะเจริญหรือเสื่อมก็แล้วแต่จิต ศาสนาที่ยิ่งใหญ่มากในโลกคือศาสนาทุนนิยม ศาสนาโลกียะ คือศาสนาที่หลง โลกธรรม อัตตา แต่อัตตานี้พระพุทธเจ้าท่านไม่กล่าวก็ได้เพราะอัตตาเป็นตัวตน เป็นโดยไม่รู้ อ่านบันทึกฉบับเต็มที่ http://www.boonniyom.net/?p=35870

IMG_7867_MG_0859 _MG_0858

๐๖.๐๐๐๘.๐๐ น. ประชุมกสิกรรมไร้สารพิษ ที่ศาลาพุทธาภิเษกฯ

๐๙.๐๐๑๐.๐๐ น. เทศน์ก่อนฉันรายการ Unseen พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ โดยส.เดินดิน ติกขวีโร และส.แสนดิน ภูมิพุทโธ … เป็นรายการที่นำเอาภาพของพ่อครูในเหตุการณ์ที่คนทั่วไปไม่ค่อยได้เห็น มาประกอบกับมุมมองทางธรรม มีฉากที่แสดงให้เห็นถึงว่าทุกเวลานาทีของพ่อครูได้ใช้ประโยชน์เพื่อศาสนาเพื่อธรรมะเป็นอันมาก และทุกลมหายใจของพ่อครูก็เพื่อนำธรรมะอันเป็นสิ่งวิเศษสุดให้แก่มวลมนุษยชาติ และที่พ่อครูดูเหมือนว่าจะทำอะไรใหญ่โต ทั้งการก่อสร้างสมเด็จปู่วิชิตอวิชชชา หรือว่า เป็นสถานที่ที่บ้านราชฯก็ตาม ล้วนแต่เป็นเรื่องที่พ่อครูไม่ได้คาดคิดจะทำมาก่อนแต่จะเป็นไปตามบารมี แม้เราไม่อยากจะทำใหญ่โต แต่เหตุปัจจัยจะพาเกิดให้สมรูปสมนามไปเอง ดังเช่นพระโพธิสัตว์มาอุบัติในโลกก็จะมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิด

_5D31791

๑๒.๐๐๑๓.๔๕ น. ธรรมะกระดานดำ ๔ จุด

 • ที่ศาลาพุทธาภิเษก โดย ส.โพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ

 • ที่โรงรถ โดย ส.พอแล้ว สมาหิโต

 • ที่เขตสิกขมาตุ โดย สม.รินฟ้า นิยมพุทธ

 • ที่ศาลา ๖ เหลี่ยม โดย ส.ดาวดิน ปฐวัตโต

 • _5D31888 _5D31823 _5D31818 _5D31812 _5D31796

๑๔.๐๐๑๖.๐๐ น. รายการ ตอบปัญหา “ฆ่า” กิเลสให้บริสุทธิ์ ตอน ๒ โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์วันนี้พ่อครูได้นำข้อเขียน เรื่อง “ โฉมหน้าสาวก ธรรมกายธรรมโกย” จาก ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ อื้อฉาวข้ามทศวรรษ โจษจันกันทั้ง 3 โลกเลยนะจ๊ะวัดจานบินของพระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย) และ ณ เวลานี้ แม้จะมีกระแสชำระสะสาง “ท่านธมฺมชโย” เจ้าอาวาสวัดธรรมกาย กระหึ่มขึ้นอีกครั้ง แต่พลังเงินต่อบุญที่สร้างความยิ่งใหญ่ ความมั่งคั่งร่ำรวยให้แก่วัดที่ไหลมาเทมาไม่หยุด ก็ไม่แน่ว่าปฏิบัติการยกนี้อาจจบลง แบบ ชกลมเช่นเคย

ที่น่าสังเกตก็คือ แม้จะมีข่าวด้านลบต่อธรรมกาย แต่ศรัทธาของศิษยานุศิษย์มิได้ลดน้อยถอยลง ยิ่งนานวันศิษย์เอกระดับอัครสาวกของธรรมกายก็ยิ่งเพิ่มพูนไพศาล มีเศรษฐี ดารา คนเด่นดัง แห่เข้าร่วมขบวนบุญกับ “ท่านธมฺมชโย” อย่างไม่น่าเชื่อ และหากไล่เรียงกันหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี

สำหรับอัครสาวกคนสำคัญของวัดพระธรรมกายระดับแถวหน้าที่มีจิตศรัทธาและเป็นข่าวอื้อฉาวที่ฮือฮารายล่าสุด ก็คือ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ จากกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แจ้งข้อหานายศุภชัย ยักยอกเงินของสหกรณ์ฯ ทำให้ได้รับความเสียหายกว่า 12,402 ล้านบาท …

จากนั้นพ่อครูได้ตอบปัญหา ที่ค้างมาจากเมื่อวานอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ http://www.boonniyom.net/?p=36010

_5D31945  _5D31958_5D31974

๑๘.๐๐๒๐.๐๐ น. รายการภาคค่ำที่เวทีทุ่งศาลี เรื่อง ปาฏิหาริย์ อุโบสถศีล ดำเนินรายการโดย ส.กล้าจริง ตถภาโว ที่ได้รวบรวมผู้ที่ได้เข้าร่วมค่ายอุโบสถศีล ที่สันติอโศกมาบอกเล่าความเป็นมาและธรรมะที่ได้จากค่ายฯว่ามีปาฏิหาริย์ที่เปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณของตนเองอย่างไร? วันนี้มีผู้มาร่วมรายการเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งนักบวชและฆราวาส ประกอบด้วย ส.ดินไท ธานิโย, พระเศวต อดีตข้าราชการครูจากร้อยเอ็ด, คุณสุพร เทียรมนตรี จากกทม., นายกุศล บูรพากล้าจน จากจ.ระยอง, คุณมาลี จำปาทอง จากจ.ระยอง, คุณเกื้อกุศล บูรพากล้าจน จากจ.ระยอง, คุณประจงใจ ประสบบุญ ,คุณฟ้าปลื้ม ศรีจันทร์ จากสีมาอโศก, คุณ ปณชัย ,คุณกมลพรรณ ฮ้อบแมน จากจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม,คุณขวัญดินไพร แซ่ลิ้ม, คุณแก้วใจเพชร กล้าจน, คุณพริ้วลมบุญ,คุณปาณา ตรีตานนท์ จากสันติอโศก, คุณพิสมัย ชำนาญคิด จากอยุธยา, คุณมล จากสันติอโศก, คุณสมใจ ฐานบำรุง จากจ.ร้อยเอ็ด, คุณใจพอ วังประพอ, คุณอำพล ช่วยคณ จากจ.ชัยภูมิ, คุณบัวกรุ่นบุญ , คุณสุนิสา ดารารัตน์, คุณประทับธรรม, คุณศรัญพร โนทะ, คุณเต็มศิริ, คุณร้อยศิลป์, คุณสุชัย มณีรัตนวงศ์

_5D31988 _5D31995 _5D32000

วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘

๐๓.๓๐๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้าและฟังธรรม พุทธทุกวันนี้ไม่เข้าใจ “กาย” จึงไม่มีนิพพาน โดยพ่อครู...ซึ่งวันนี้พ่อครูได้นำเอามหานิทานสูตร มาสาธยายต่อวันนี้วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นวันที่ ๗ ของงาน และเป็นวันสุดท้ายด้วยพวกเราเข้าใจแล้วก็มาเป็นคนจน คนขยัน ช่วยโลกอยู่เสมอ เท่าที่จะช่วยได้ ก็เพราะตนเองต้องมีความรู้ความสามารถ มีบุญฤทธิ์ คือฤทธิ์ที่ล่างกิเลสได้ คนจนคนขยัน คนอยู่กับโลก และช่วยโลก โดยตนเองมีบุญฤทธิ์ คนที่มีบุญฤทธิ์ เป็นคนมีพลังงานทางจิต ที่ลดกิเลสความเห็นแก่ตัว ที่มันทำลายความเจริญของตน พอลดอันนี้ได้ จิตจะเจริญเป็นอินทรีย์ มีแรงพลัง พระพุทธเจ้าสอนอินทรีย์ ๒๒ ,และสอน อินทร์ ๖ คือสร้างอินทรีย์ ๖ ทวาร

อินทรีย์ ๓ คือ อิตถินทรีย์ ปุริสสินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ คือกำลังของชีวิต เราสามารถรู้จัก รูป นาม ซึ่ง รูป คืออาการ ลิงค นิมิต อุเทส สิ่งนั้นเป็นกำลัง ของผี เทวดา ความประเสริฐอะไรก็แล้วแต่ ถ้ารู้สภาวะแล้วจะเอาบัญญัติไปใส่อย่างไรก็ไม่สับสน อินทรีย์คือเจตสิกของจิต ของมโน วิญญาณ

อิตถินทรีย์ เราเรียกว่าหยาบๆว่าเพศหญิง ปุริสสินทรีย์เรียกหยาบๆว่าเพศชาย คือชีวิตของเพศหญิง ของเพศชาย ถ้าเราจะเรียกว่าลบก็ได้ คืออิตถินทรีย์ ส่วนปุริสสินทรีย์คือบวก ก็ได้

เราทำที่ชีวิตินทรีย์ ให้ชีวิตเสื่อมเป็นชีวิตเจริญ กิเลสมันทำให้เสื่อม จริงๆมันไม่เบาลงนะ ชีวิตของผีของมารมันแรงขึ้น มีอินทรีย์มากขึ้นนะ คนเป็นเพศหญิงอย่าไปเสียใจว่าเป็นเพศหญิง ผู้หญิงผู้ชาย พระพุทธเจ้าว่าเสมอภาคกัน ไม่ได้เสมอกันในความหยาบภายนอก ผู้หญิงมีกระดูกก็สู้ชายไม่ได้ รูปร่างอ้อนแอ้น มีกระดูกpelvis อย่างเดียวที่ใหญ่กว่าของผู้ชาย นอกนั้นเล็กกว่าทั้งนั้น แต่เราไม่เอาเรื่องสรีระมาข่ม เราใช้พฤติกรรม กาย วาจา ใจ เป็นตัวหลัก แม้ร่างกายไม่สวย ไม่งามไม่หล่อก็ไม่เป็นปัญหา ไม่ขาวอย่างเขาก็ไม่เป็นไร เพราะทุกวันนี้เขาหลงรูปภายนอกกันมากมาย แต่เราควรมาเข้าใจจุดสำคัญของมนุษยชาติ กับเรื่องที่เป็นแก่นสาร เป็นพฤติกรรม กาย วาจา ใจที่ดีนี่สิ

ผู้หญิง ผู้ชาย มีความเสมอภาคที่สามารถทำให้ปุริสภาวะเกิดในร่างหญิงนี่แหละ เรามีสภาวะอันนี้ตามวิบากเรา ได้ร่างเป็นหญิง แต่ใจเราเป็นเอกบุรุษ ละลดอินทรีย์ของอิตถีเพศ นี่คือเปลี่ยนที่ชีวิตินทรีย์ ในเรื่องสมมุติโลกก็ให้สิทธิ์ไม่เท่ากันก็เข้าใจ เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดา แต่ความเสมอภาคอยู่ที่คุณสามารถทำความเป็นเอกบุรุษให้ได้ ไม่ใช่จิตเป็นเป็นกระเทยแล้วไปผ่าตัดให้เป็นชาย อย่างนี้ไม่เข้าท่า อวิชชา ต้องทำจิตให้เป็นเอกบุรุษ จนถึงอุตมบุรุษ คืออรหันต์ให้ได้เลย คือพลังชีวิตินทรีย์ก็ให้ลดอิตถินทรีย์ให้เป็นปุริสสินทรีย์ให้ได้ อ่านบันทึกฉบับเต็มที่ http://www.boonniyom.net/?p=36805

_5D32006 _5D32015 _5D32016 _5D32017 _5D32021

๐๖.๐๐๐๘.๐๐ น. สอบเก็บคะแนน ว.บบบ. ซึ่งเป็นข้อสอบ ปรนัย (กากบาท) มีทั้งหมด ๘๐ ข้อ มีผู้เข้าสอบประมาณ เกือบ ๓๘๙ คน มีทั้งผู้สมัครที่เคยได้รับเข็มพระธรรมแล้ว และผู้ที่ยังไม่ได้เข็ม สำหรับผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออกหรือมีความบกพร่องทางสรีระ ก็สามารถขอผู้ช่วยสอบได้ บรรยากาศการสอบเป็นไปอย่างกระตือรือร้นและเบิกบาน โดยการสอบเก็บคะแนนครั้งนี้จะนำคะแนนไปรวมกับการสอบว.บบบ.ครั้งที่ ๔ ในปี ๒๕๕๙

_5D32023 _5D32024 _5D32025 _5D32027 _5D32036 _5D32040 _5D32045 _5D32054 _5D32069IMG_9239IMG_9240IMG_9282IMG_9323IMG_9357IMG_9371IMG_9447IMG_9450IMG_9464

๐๙.๐๐๐๙.๓๐ น. .บินบน ถิรจิตโต ดำเนินรายการสรุปงานพุทธาภิเษกฯ ครั้งที่ ๓๙ .ผู้ร่วมสรุปงาน มีคุณชัยสิทธิ์ มานะดี คุณไพรเมือง รักพงษ์อโศก คุณทนสู้ อุปชาใต้ คุณสู้จริง แสนมหามงค ล คุณพุทธพิมพ์ไพร ชวนนทกิจ คุณแก้วเดือน คงดล

_คุณชัยสิทธิ์ มานะดี(หมอแก้ว) ในนามศาลีอโศก ประทับใจ และขอบคุณญาติธรรม พี่น้องที่มาร่วมงานและมาช่วยเตรียมงาน งานนี้มีผู้ลงทะเบียนร่วมงาน ๑,๐๕๗ คน ไม่รวมนักเรียน มีรายจ่าย จาก พืชผัก ๑๗๑,๐๐๐ บาท ผลไม้ ๙๐,๙๐๐ บาท ของแห้ง ๑๒,๖๐๐ บาท แตงโม ๔ ตัน รวมเงินสด รายรับมีทั้งหมด ๘๑๓,๑๗๙ บาท รายจ่ายช่วงงาน มีค่าอุปกรณ์ต่างๆ ๑๑๙,๕๕๖ บาท ค่าอาหาร ๑๓๑,๘๖๐ บาท ข้าวสาร ๗๐๐ กก. ราคา ๑๗,๕๐๐ บาท ข้าวเหนียว ๒๕๐ กก. ราคา ๗,๕๐๐ บาท น้ำยาซักผ้าและล้างจาน ๒,๔๐๐ บาท น้ำมันรถ ๕,๐๐๐ บาท น้ำมันสูบน้ำรดถนน ๘,๕๐๐ บาท รวม รายจ่ายทั้งหมด ๒๙๒,๐๑๖ บาท รวมรายรับทั้งหมด ๕๒๑,๑๖๓ บาท สรุปแล้ว มีเงินสดเหลือ ๒๔๖,๓๖๓ บาท งานบริการอื่นๆ การรักษาพยาบาล บางส่วนได้รับสนับสนุนยาแผนปัจจุบันจากรพ.ไพศาลี มีคนมาทำแผลเล็กๆน้อย ๕๘๗ คน ให้บริการจำนวน ๗๖๕ ครั้ง มีพยาบาลจิตอาสา จำนวน ๕ คน มีบริการตัดผมฟรี โดยมีจิตอาสาเป็นกัลบก ๓ คน

_คุณไพรเมือง รักพงษ์อโศก … ปีนี้พาน.. มาวันที่ ๒๒ ก.. มาเตรียมงาน เข้าค่าย ม.๑ มีการจัดรูปแบบค่ายโดยแยกชายแยกหญิง ผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจ งานยอส.น่าจะมีการจัดเช่นนี้ งานค่ายก็เป็นไปด้วยดี มีผู้ใหญ่มาช่วยกันดูแลเด็กๆ เอาภาระ ไม่ค่อยมีเด็กทำผิด และงานนี้ รับงานเรื่องอาหารที่ศาลา ทำงานไปวันที่ ๒ เด็กก็เริ่มรู้งานมากขึ้น มีการสรุปกันทุกวันตอนเที่ยงวัน การรู้สถิติผู้มาร่วมงานในแต่ละวัน ก็ทำให้เรากำหนดอาหารถูก สมณะและผู้ใหญ่บอกว่า อย่าให้อาหารรสจัดมาก ส่วนเรื่องปริมาณก็มีเพียงพอทุกวัน บางแถวอาจต้องรออาหารที่มาจากแถวสมณะ

_คุณทนสู้ อุปชาใต้ เป็นผู้มาร่วมเตรียมงานมาจากภูผาฯ ตั้งแต่ค่ายม.๑ ชื่อว่า ค่าย ฝึกฝนทักษะบุญนิยม เน้นให้เด็กมีศีล บอกกับเด็กว่า การเตรียมงานเพื่อให้คนมาถือศีล ๘ เคร่ง เราจะได้กุศล ประทับใจเด็กๆที่ขยัน สามัคคี เตรียมงานเสร็จก่อนงาน ๑ วัน

_คุณสู้จริง แสนมหามงคล ปีนี้ศิษย์เก่ามาน้อยกว่าปีที่แล้ว ปีนี้มา ๓๐ กว่าคน ประทับใจศิษย์เก่าที่มาช่วยเตรียมงาน ผมรับหน้าที่ บริการทั่วไป กับทำระบบน้ำ ต้องขออภัยด้วยที่ช่วงแรกมีติดขัด

_คุณพุทธพิมพ์ไพร ชวนนทกิจ … พี่สู้จริงพูดน้อยแต่ทำเยอะ ได้มีโอกาสมาเตรียมงาน ค่ายม.๑ ก็เลยทำระบบน้ำประปาใหม่ อดหลับอดนอนทำหลายคืน ส่วนตนเองก็ได้ทำหน้าที่ประสานงาน ซึ่งคณะทำงานมีหลายทีม เช่นทีมจราจร พยาบาล หุงข้าว ฯลฯ ส่วนใหญ่ ลงรายละเอียดด้านครัว วัตถุดิบ พืชผักใช้นโยบายไร้สารพิษ ผักมาจากทุกพุทธสถาน ทุกข่ายแห ทำให้โกดังเก็บผักที่ศาลีอโศกเล็กไปเลย ปีนี้นโยบายไร้สารพิษเข้มแข็งมาก ชื่นชมแม่ครัวจากหลายชุมชน ปีนี้พริกสดขาดแคลน ก็ใช้พริกแห้งแทน ทันใดนั้นก็มีพริกสดถุงใหญ่บริจาคมา แต่ไม่ไร้สารพิษ ก็เลยไม่ได้ใช้ เพราะถือตามโศลก ความบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะชนะทุกสิ่งทั้งโลก ในที่สุด

_คุณแก้วเดือน คงดล เป็นตัวแทนชาวไพศาลี ซึ่งส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้อายุยาว แต่ตอนนี้ไพศาลีมีต้นไม้มากขึ้นไม่เหมือนก่อน ต้นไม้ที่นี่ออกดอกเป็นพัดลม น้ำก็ใสขึ้น งานพุทธาฯก็ทำให้เกิดนักบวชมาแล้วหลายรูป ปีนี้พ่อท่านเมตตามาก่อนงานเลย ที่ศาลีก็มีแต่คนเล่นลาย แต่เป็นเล่นลายสานตระกร้า ทำได้สวยงาม

IMG_9483IMG_9482_5D31493 _5D31510 _5D31519_MG_8341

หลังจากการสรุปงาน ส.บินบน ถิรจิตโต ได้อ่านเฉลยข้อสอบ ว.บบบ. เป็นการปิดท้ายงาน

สถิติ ผู้เข้าร่วมฟังธรรม

วัน เดือน ปี

ทำวัตรเช้า

ก่อนฉัน

ภาคบ่าย

อา. ๑ มี.. ๕๘

_

๗๑๕

๕๘๓

. ๒ มี.. ๕๘

๖๓๐

๖๕๑

แบ่งกลุ่มบำเพ็ญ

อัง. ๓ มี.. ๕๘

๖๓๔

๖๘๖

แบ่งกลุ่มบำเพ็ญ

. ๔ มี.. ๕๘

๗๘๘

๗๘๓

แบ่งกลุ่มบำเพ็ญ

พฤ. ๕ มี.. ๕๘

๖๔๔

๖๖๔

๖๑๘

.