พิธีรับชุดสัมมาสิกขาสันติอโศกของน้อง ม.1 ปี 2558

พิธีรับชุดสัมมาสิกขาสันติอโศกของนักเรียนชั้น ม.1 ปี 2558 18  พฤษภาคม 2558  วันนี้เป็นวันที่สองของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2558  จึงมีรายการสำคัญยิ่งสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และรุ่นพี่สัมมาสิกขาสันติอโศก นั่นคือ พิธีรับชุดสัมมาสิกขา ของนักเรียนชั้น ม.1 พิธีรับชุดน้อง  ม.1 ปีนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดี แต่ต่างจากปีที่แล้ว เพราะปีที่แล้วรับชุดที่บ้านราชหรือราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี    และการรับชุดก็ไม่ต่างกันมาก แต่สำหรับนักเรียนรู้สึกว่าการที่ได้รับชุดสัมมาสิกขาเป็นความสำเร็จมากๆ เพราะกว่าจะผ่านอุปสรรคมาได้ ต้องเสียน้ำตาและร้องไห้ รุ่่นพี่ทุกคนก็ขอแสดงความยินดีกับการรับชุดสัมมาสิกขาของนักเรียนชั้น ม.1 ในครั้งนี้ด้วย ขณะที่รอนักเรียนชั้น ม.1 ไปเปลี่ยนชุด สมณะลานบุญ วชิโร ท่านได้อ่านความเป็นมาของโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก วิสัยทัศน์  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของโรงเรียน ทำให้ได้รู้ประวัติของโรงเรียนเพิ่มขึ้น เมื่อม.1 เปลี่ยนชุดเสร็จแล้ว ท่านสมณะลานบุญ วชิโร ท่านให้ นักเรียนชั้น ม.1 สมาทานศีล 5 และนักเรียนชั้นอื่นๆก็ได้ทบทวนศีลของตนเองด้วยเช่นกัน หลังจากนั้นนักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกร้องเพลงมาร์ช คลิกที่นี่ สัมมาสิกขาสันติอโศกร้องเพลงมาร์ช จากนั้นก็เป็นรายการถ่ายรูปร่วมกันแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.1 ค่ะ…

พิธีรับขวัญนักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก’58

                                 พิธีรับขวัญนักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก รายงานโดย ใบบุญ ชาติบุญนิยม การเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 นี้ มีสิ่งแปลกใหม่น่าประทับใจนั่นคือ พิธีรับขวัญนักเรียน 17  พฤษภาคม 2558 วันแรกของการก้าวเข้าสู่สถานศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกที่เพิ่่งกลับมาจากบ้าน ใจยังอยู่ที่บ้าน  เมื่อกลับมาโรงเรียนจึงมีพิธีผูกข้อมือรับขวัญนักเรียน โดยคณะคุรุ  ผู้ใหญ่ และชาวชุมชนสันติอโศก รวมถึงผู้ปกครองของนักเรียนสัมมาสิกขา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยที่เกือบจะถูกลืมเลือนไปจากสังคมไทยเรา ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ขณะที่ผู้ใหญ่แต่ละท่านผูกข้อมือให้นักเรียนแต่ละคน ท่านจะพูดทักทาย  แนะนำเป็นคำพรที่ซาบซึ้ง อบอุ่นใจยิ่งนัก ทำให้เกิดความตั้งใจที่จะทำดีตลอดปีการศึกษาทีเดียว จากนั้นเป็นการปฐมนิเทศ โดยท่านสมณะลานบุญ วชิโร รายการนี้มีการประเมินการรับประทานอาหารมังสวิรัติในช่วงปิดเทอมด้วย ต่อด้วยกิจกรรมสลายพฤติกรรมและกระบวนการกลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มได้รายงานตัว   ขอฝากเนื้อฝากตัวกับคุรุ ผู้ใหญ่ในชุมชน ให้ท่านว่ากล่าวตักเตือนได้ถ้าเห็นว่านักเรียนทำอะไรไม่ถูกต้อง โดยไปรดน้ำ ดำหัว ขอพร รายงานตัว…

การศึกษาสร้างคน “ศิษย์องค์ภูมิพล” รวมพลสร้างชาติ

  สัมมาสิกขาสันติอโศกไปร่วมงานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่ ๙ “การศึกษาสร้างคน ศิษย์องค์ภูมิพล รวมพลสร้างชาติ” คลิกที่นี่ งานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่ 9 โดย ใบบุญ ชาติบุญนิยม วันศุกร์ที่  ๑๓  มีนาคม ๒๕๕๘  สมณะ สิกขมาตุ  คุรุ  ชาวชุมชน นักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก และนักเรียนสันติบาลไปร่วมงานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่ ๙ วันที่ ๑๔-๑๖  มีนาคม  เป็นงานประจำปี ปีนี้ใช้ชื่อว่า   การศึกษาสร้างคน “ศิษย์องค์ภูมิพล” รวมพลสร้างชาติ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง  ต.หนองบอนแดง   อ.บ้านบึง   จ.ชลบุรี มีเครือข่ายกว่าร้อยองค์กรเข้าร่วมงาน มีทั้งเสวนา   นิทรรศการ การสื่อแสดงในแง่มุมต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา อาหาร กสิกรรม สิ่งแวดล้อม บ้าน วัด โรงเรียน และอื่นๆ โดยมีทีมงานบุญนิยมทีวี ถ่ายทำรายการตลอดงาน ทั้ง ๓ วัน…

โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก’58

                      ความเป็นมา ชาวอโศกพบปัญหาการศึกษาในปัจจุบัน 6 ประการ       1.การศึกษาแก้ปัญหาสังคมไม่ได้ เยาวชนถูกยั่วย้อมมอมเมา การศึกษาไม่สามารถพัฒนาจิตใจคนให้เกิดประสิทธิผล คนยิ่งเรียนยิ่งเห็นแก่ตัว ความเอื้อเฟื้อ เกื้อกูลหายไป ไม่สามารถสร้างเยาวชนให้ออกมารับใช้ชุมชน สังคมได้ เป็นการศึกษาที่อยู่ในโลกสมมุติ บนกระดานดำ ขาดการลงมือปฏิบัติ ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ ไม่สามารถสร้างผลผลิตที่จำเป็น การศึกษาทำให้เกิดการแตกแยก เยาวชนไม่กลับชนบท สอนในสิ่งที่อยู่นอกตัว ไกลชีวิตจริง ไกลปัญหา ไกลความต้องการของครอบครัว ปัญหาการศึกษา “การศึกษาที่ไม่ลดกิเลส กู้ประเทศไม่ได้” “ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ”   บูรณาการ ๓ ปรัชญาการศึกษา * ปรัชญาการศึกษาแบบปฏิรูปนิยม (Reconstruchonism) * พิพัฒนาการนิยม  (Praticism) * พุทธปรัชญาแบบบุญนิยม (Booniyomism)    …

พิธีกรรมไหว้ครูโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก’58

รายงาน โดย ใบบุญ ชาติบุญนิยม พิธีกรรมไหว้ครูโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก’58   พิธีกรรมไหว้ครูของนักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกจัดขึ้นทุกปีเป็นวันสำคัญสำหรับผู้เป็นศิษย์ เป็นวันระลึก วันอบอุ่น ทำให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพระคุณของครูอาจารย์ ปีนี้โรงเรียนจัดงานวันไหว้ครู ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 ไม่ตรงวันพฤหัสบดี เพราะเป็นวันที่หลวงปู่สมณะโพธิรักษ์อยู่ที่สันติอโศก เพื่อให้หลวงปู่ได้ให้โอวาทแก่คุรุและนักเรียน พิธีเริ่มขึ้น เวลา 07.00 น. สมณะ สิกขมาตุ คุณลุงแซมดิน เลิศบุศย์ ประธานชุมชนสันติอโศก คุรุ ผู้ใหญ่ในชุมชน และนักเรียนทุกคนรวมตัวกันที่ศาลา ตัวแทนนักเรียนในแต่ละชั้นปีและนักเรียนสมุนพระรักษ์มอบพาน และกราบคุรุ การออกแบบพานของแต่ละชั้นปีมีความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกันไป    จากนั้นตัวแทนนักเรียนแต่ละชั้นปี อธิบายความหมายของพาน     จากนั้น ผู้แทนคุรุกล่าวเปิดใจ   ตัวแทนนักเรียนเปิดใจและขอขมา ขออภัยที่ได้ล่วงเกิน คลิกที่นี่ 580630 วันไหว้ครูสันติอโศก   ต่อไปเป็นการร้องเพลงมาร์ชสัมมาสิกขาสันติอโศก ต่อด้วยเพลงรางวัลของครู คลิกที่นี่ สัมมาสิกขาสันติอโศกร้องเพลงมาร์ช หลวงปู่ สมณะโพธิรักษ์ให้โอวาท หลวงปู่ได้ให้กำลังใจว่าพวกเราที่มาเรียนที่นี่ก็เป็นผู้มีบารมีร่วมกัน จงอย่าท้อแท้ อ่อนแอท้อทอย…

580630 พิธีไหว้ครูสัมมาสิกขาสันติอโศก ปี ๒๕๕๘

580630 พิธีไหว้ครูสัมมาสิกขาสันติอโศก ปี ๒๕๕๘

๐๗.๓๐ น. ตัวแทนนักเรียนสัมมาสิกขา ออกมามอบพานไหว้ครูให้กับคุรุตามแต่ละชั้นปี จากนั้นตัวแทนนักเรียนออกมากล่าวความหมายของพานที่นำมามอบให้ครู

งานรับกลด นักเรียนที่จบชั้น ม.๖

กิจกรรมโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก
งานรับกลด คือ
ความสำเร็จการศึกษา
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖
“รุ่นคืนชีวิตให้แม่น้ำมูล”

มีนาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก ครูและนักเรียนทั้งหมด ไปร่วมงานรับกลด ของพี่ ม.๖ ก่อนวันรับกลด มีค่ายนักเรียนชั้น ม.๖ เพื่อเตรียมงาน คืนชีวิต ให้แม่น้ำมูล ตลาดอาริยะ ที่พุทธสถาน ราชธานีอโศก ซึ่งเป็นปีแรก ที่จัดงาน ตลาดอาริยะ ที่ข้างแม่น้ำมูล

กิจกรรมนักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก ปีการศึกษา ๒๕๕๕

กิจกรรมนักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก
ปีการศึกษา ๒๕๕๕

โครงการค่ายคารโว นิวาโต

 หลักการและเหตุผล

        ปัญหาช่องว่างระหว่างนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับครู ครูกับครู หรือ ครูกับนักบวช ก่อให้เกิดผลกระทบถึง ความเข้าใจ  ความรัก ความอบอุ่น และความสมัครสมาน สามัคคีกันในทีมงาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของการทำงาน ด้านการศึกษา และการพัฒนาชุมชน ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ความอ่อนน้อมถ่อมตน การมีสัมมาคารวะ และการมีมนุษยสัมพันธ์ ที่เหมาะสม จะก่อให้เกิด การประสานสัมพันธ์ ที่ดีในทีมงาน เนื่องจากได้เกิดการเรียนรู้ ในการปรับตัว เข้าหากันและกัน  ซึ่งจะส่งผลให้การทำงาน มีแนวโน้มพัฒนาขึ้น   (อ่านต่อ)

โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก

โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก

ประวัติโรงเรียน
เนื่องจากชาวอโศก เห็นสภาพของคนในสังคม ถูกสอน ครอบงำด้วยความคิด ที่ถือเอาการ แสวงหา ความสุข จาก ลาภ ยศ สรรเสริญ โลกียสุข เป็นแก่นสารของชีวิต และได้ถ่ายทอด สืบต่อกัน รุ่นแล้วรุ่นเล่า ว่าเป็นสิ่งที่ดี มีประโยชน์ มีอำนาจ ที่จะนำความสุขที่แท้จริง มาให้กับชีวิตได้ แต่นั่นเป็นการสอน ที่ขัดแย้งกับหลักธรรม ทางพระพุทธศาสนา และชาวอโศก ได้ตระหนักถึง ภัยของการศึกษา ที่เกิดจากการอบรมสั่งสอน ในทางที่ผิดเช่นนั้น ไม่อยากเห็นเยาวชนของชาติ เป็นคนที่ สร้างความเดือดร้อน ให้แก่สังคม แต่สามารถมีชีวิต อยู่ในสังคมได้ อย่างผาสุก  (อ่านต่อ)