โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก ประกาศรับสมัคร นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรับสมัคร  นักเรียนชั้น ม.1  ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก    เขตบึงกุ่ม   กรุงเทพฯ   เปิดรับสมัคร                           21  กุมภาพันธ์ – 19  เมษายน  2559 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์      19  เมษายน  2559 ค่ายผู้ปกครอง                         20 – 21  เมษายน  2559 ค่ายดูพฤติกรรมนักเรียน              20 – 24  เมษายน  2559 เปิดภาคเรียน                          1  พฤษภาคม  2559 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่              ประชาสัมพันธ์ชุมชนสันติอโศกและธรรมโสต โทรศัพท์  088–585–9110 ติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่                 ห้องสมุดโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก ชั้น 3 ตึกสัมมาสิกขา ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่       โทรศัพท์  082–794–0790,  088–585–9110   เอกสารประกอบการสมัครสอบ ใบสมัครสอบ                                            จำนวน …

ชาวชุมชนสันติอโศกและนักเรียนสัมมาสิกขาฯ ร่วมกันทำกิจกรรม ๕ ส. ทาวเฮาส์ ซอยกลาง (หน้าพุทธสถานฯ)

วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ หลังร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้าแล้ว ชาวชุมชนสันติอโศกและนักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกได้ “ลงแขก” ทำกิจกรรม ๕ ส. ทาวเฮาส์ ซอยกลาง (นวมินทร์ ๔๖) หรือที่เรียกกันว่าซอยใส่บาตร ตาม “โครงการปฏิบัติบูชา ๔๕ พรรษา เส้นทางสัมมาอาริยมรรค พ่อครูสมณะโพธิรักษ์”  ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่ ๒  (กิจกรรมที่ ๑  คือ  “เกี่ยวข้าวเพื่อพ่อ” ที่สวนบุญผักพืช คลอง ๑๓ จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘)    กิจกรรมนี้เริ่ม วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. มีการ ทบทวนธรรมและตั้งตบะเพื่อปฏิบัติบูชา โดย สมณะซาบซึ้ง สิริเตโซ เป็นประธาน   …

590103 งานวันเด็ก 2559 ราชธานีอโศก

 590103 งานวันเด็ก 2559 ราชธานีอโศก

      งานวันเด็กที่หมู่บ้านราชธานีอโศก มีรุ่นพี่ศิษย์เก่ารวมพลังทุนทรัพย์ กำลังกาย และกำลังใจร่วมกันจัดกิจกรรมมอบความรัก ความอบอุ่นและความสนุกสนานให้กับน้องๆ ในวันที่ 3 ม.ค. 2558

590103 นานาทัศนะของผู้ร่วมกิจกรรม ว.บบบ

590103 นานาทัศนะของผู้ร่วมกิจกรรม ว.บบบ

         วิชชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญนิยม มีบัณฑิตารามหลากหลายวัยตั้งแต่เด็กน้อยจนถึงผู้อายุยาว การจัดกลุ่มอยู่ร่วมกันจะมีทั้งสายวิชญ์ สายชาญ เด็ก ผู้ใหญ่ แต่ละคนได้ดำเนินชีวิตประจำวันในช่วงงานร่วมกัน ได้บำเพ็ญคุณ บำเพ็ญธรรม เป็นโจทย์ เป็นผัสสะซึ่งกันและกัน คนหลากหลายวัย หลายฐานะ มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเป็นนิสิตวิชชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญนิยม บัณฑิตารามครั้งที่ 4 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 2558 ถึง วันที่ 3 ม.ค. 2559 เราไปติดตามกันนะคะ

581228-590103 งานวิชชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญนิยม บัณฑิตาราม รุ่นที่ 4

581228-590103 งานวิชชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญนิยม บัณฑิตาราม รุ่นที่ 4

          ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ชาวอโศกจำนวนนับพันได้มาฝึกฝนปฏิบัติธรรมเข้มข้นแบบกระบวนการกลุ่ม ได้บำเพ็ญคุณ (บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน) และบำเพ็ญธรรม (ฟังธรรม) ที่พุทธสภานราชธานีอโศก หมู่บ้านราชธานีอโศก ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2559 ปีนี้มีนิสิตตั้งแต่เด็กเล็กๆ จนถึงผู้อายุยาววัย 85  ลงทะเบียนเข้าสอบจำนวน 722 คน

581224-26 การประชุมสัมมนาการศึกษาบุญนิยม ครั้งที่ 2 ณ ราชธานีอโศก

581224-26_ การประชุมสัมมนาการศึกษาบุญนิยม ครั้งที่ 2 ณ ราชธานีอโศก

           ในวันที่ 24-26 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนในเครือสัมมาสิกขาฯ จำนวน 7 แห่งได้มาร่วมประชุมสัมมนาการศึกษาบุญนิยม ครั้งที่ 2/2558 ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกต่อยอดการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง  (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)  โดยอาจารย์จำรัส ช่วงชิง มาเป็นวิทยากร

581222-26_ค่าย “เส้นทางสู่สัมมาทิฏฐิ” เพื่อเตรียมงาน ว.บบบ ที่บ้านราช

 ๕๘๑๒๒๒-๒๖_ค่าย “เส้นทางสู่สัมมาทิฏฐิ” เพื่อเตรียมงาน ว.บบบ ที่บ้านราช

      ค่าย“เส้นทางสู่สัมมาทิฏฐิเพื่อเตรียมงาน ว.บบบ ที่บ้านราชจัดระหว่างวันที่  ๒๒ธ.ค. – ๒๖ธ.ค.๒๕๕๘ณ พุทธสถานราชธานีอโศกซึ่งเป็นกิจกรรมของนร.สัมมาสิกขาชั้นม.๓จากทุกพุทธสถาน จำนวน ๕๖ คนโดยแบ่งเป็นกลุ่มชาย ๓ กลุ่ม และกลุ่มหญิง ๒ กลุ่ม มาเพิ่มเติมสัมมาทิฏฐิโดยหมู่สมณะ สิกขมาตุ และคุรุร่วมเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน ภายใต้หลักปรัชญา ศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชา

นักเรียนสัมมาสิกขาฯ ทำกิจกรรมรณรงค์ ลดการใช้ถุงพลาสติก

นักเรียนสัมมาสิกขาฯ ทำกิจกรรมรณรงค์ ลดการใช้ถุงพลาสติก

ในวิชาคิด วิเคราะห์ เขียน และพูด ที่ทีมสขจ. สันติอโศกสอนนักเรียนสัมมาสิกขาฯ นั้น ก็เน้นให้วิเคราะห์เรื่องขยะ และสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก และเนื่องจากชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย หน้าสันติอโศกจะยกเลิกขายอาหารใส่ถุงพลาสติก ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จึงให้เด็กๆคิดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ในครั้งนี้

เด็กๆ แบ่งงานทำเป็นกลุ่มๆ เด็กผู้ชายทุกกลุ่มเหมาการทำป้ายและถือป้ายรณรงค์ ส่วนเด็กผู้หญิงอีกสามกลุ่ม ได้คิดการแสดงเป็นละครสั้น เรื่อง พลาสติกบุกโลก ร้องเพลงที่แต่งเนื้อเพลงกันเอง ชื่อ ปิ่นโตวิเศษ โดยยืมทำนองเพลงเชือกวิเศษมาใช้ และกลุ่มสุดท้าย คิดข้อความประชาสัมพันธ์ รวมทั้งแจกแผ่นพับที่เด็กๆ เขียนและระบายสีกันเอง บอกเล่าโทษภัยของการใช้พลาสติกอีกด้วย

IMG_2897

IMG_1105

กิจกรรมครั้งนี้ เด็กๆไม่ได้รับอนุญาติให้ใช้เงิน เพื่อซื้ออุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นๆ เด็กๆจึงไปหาเศษวัสดุเหลือใช้จาก สขจ. มาทำเป็นป้ายเก๋ๆ หรือ ทำเครื่องแต่งตัวแบบประโยชน์สูง ประหยัดสุด

เด็กๆ สามารถคิด และวิเคราะห์โทษภัยของการใช้พลาสติก และประโยชน์ของการนำภาชนะมาใส่อาหารเอง เด็กๆกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก เรียกว่าคุรุผู้สอนให้คะแนนความตั้งใจ ๙๙ จาก ๑๐๐ คะแนนเต็มทีเดียว

ทำนาโยนสัมพันธ์

โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก ทำนาโยน ร่วมกับชาวชุมชนสันติอโศก เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชา พ่อครูบครบ 45 พรรษา ที่สวนบุญผักพืช จ.ปทุมธานี

14 ธันวาคม 2558

ฝ่ายขนต้นกล้า

 

DSC04591DSC04620DSC04621DSC04627DSC04629DSC04630DSC04637

DSC04566DSC04565DSC04631DSC04634

ฝ่ายโยนกล้า

DSC04526DSC04529DSC04530DSC04527DSC04531DSC04532DSC04533DSC04534DSC04535DSC04571DSC04577DSC04578DSC04583DSC04584

ฝ่ายนักข่าวของบุญนิยมทีวี

 

DSC04588DSC04582 - CopyDSC04589

10.45 น. ขึ้นจากทุ่งนา แล้วมาฟังธรรมก่อนฉัน เทศน์โดย สมณะ 5 รูป สิกขมาตุ 3 รูป

DSC04593DSC04603DSC04602DSC04598DSC04596DSC04594DSC04609

ต่อจากนั้นเป็นรายการรับประทานอาหาร

581125_มหกรรมบุญลอมข้าวชาวบุญนิยม ครั้งที่ 1 ที่ราชธานีอโศก

581125_มหกรรมบุญลอมข้าวชาวบุญนิยม ครั้งที่ 1 ที่ราชธานีอโศก

          ชาวอโศกร่วมกันสร้างตำนานแห่งความสุขบนเส้นทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของชาวนาบุญนิยม ไม่ใช้เงินจ้างรถเกี่ยวข้าว รถสีข้าว ใช้พลังแรงงานสามัคคีสืบสานวัฒนธรรมโฮมแฮงช่วยกันเก็บเกี่ยวข้าวบนผืนนาข้าวไร้สารพิษ แล้วร่วมกันฉลองในงานมหกรรมบุญลอมข้าว ครั้งที่ 1 ณ หมู่บ้านราชธานีอโศก ในวันที่ 25 พ.ย. 2558