590428 ความลับธัมชโย โคตรดี หรือโคตรร้ายกันแน่!

590428 ความลับธัมชโย โคตรดี หรือโคตรร้ายกันแน่!

จากคอลัมภ์ คิดคนละขั้ว โดยแรงรวม ชาวหินฟ้า นสพ. เราคิดอะไร

Chuti Jay… จุดต่าง(ของธรรมกาย)มีอยู่อย่างเดียวครับ … ขอให้อ่าน 3 รอบ เลยครับ

“ที่วัดพระธรรมกาย เขาฝึกคนให้เอาจริงกับการพัฒนาตัวเอง กับการทำความดี” ครับ หาคำสำคัญในประโยคครับ กุญแจอยู่ตรงนั้น คำว่า “จริง”ไงครับ คนที่นี้เขาเอาจริงกับความดีทุกอย่างณ จุดนี้ ละครับ ที่มันต่าง ทำทาน เขาก็ทำ

จริง ก็เพราะเขาทำจริง ! เขาจึงสามารถสร้างวัดได้ใหญ่โตมโหฬารปานนั้นครับ…ปัญหาของวัดพระธรรมกาย คือ พวกเขาพัฒนาศักยภาพของ

ความเป็นมนุษย์ ไปได้ไกลเกิน เกินธรรมดาสามัญของมนุษย์พันธ์ไทย ไปแล้วครับ

VSนพ.มโนชี้ว่า ขณะนี้เรื่องของพระธัมมชโย

นี่ ไม่เหมือนคดียันตระ ไม่เหมือนคดีของพระนิกรไม่เหมือนคดีของเณรคำ ไม่เหมือนคดีที่ผ่านมาทั้งหมดเลย เพราะนี่คือมวลชนจัดตั้งขนาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเคยเห็นมา และมวลชนอันนี้ได้กลืนทรัพยากรบุคคล เงินเวลาของคนจำนวนมากเขาทำบุญกันหมดเนื้อหมดตัว จะบอกว่าทำบุญด้วยความเต็มใจก็ตามเถอะ แต่นั่นเป็นการเบียดเบียน วัดนี้ก็จะโตไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แล้วก็จะมีอิทธิพลทางการเมืองอย่างมโหฬาร แล้วในขณะนี้

เราเป็นห่วงกันครับว่าจะเกิดการกินรวบประเทศไทย!

(รายการ ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส ๒๒ ก.ค.๕๘)

พุทธแท้มีจริงไหม! หรือไม่มีกันแน่

คิดคนละขั้ว พุทธแท้มีจริงไหม! หรือไม่มีกันแน่?

วิสาขฤกษ์ปี ๒๕๕๘ นี้ ต้องขอขอบคุณ คุณสุจิตต์ วงษ์เทศ ที่มีคุณูปการช่วยทำให้เกิดความสว่างไสวทางปัญญา ด้วยการตั้งคำถามแบบท้าทายชาวพุทธทั้งหลายว่า พุทธแท้ ไม่มีอยู่จริง?” ซึ่งก็ไม่ใช่สิ่งที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสพยากรณ์เอาไว้ว่า ในอนาคตภายหน้าจะเกิด พุทธเทียม“(สัทธธรรมปฏิรูป) ซึ่ง่คนจะไม่สนใจฟังคำสอนที่เป็นโลกุตตระ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทวนกระแสใจ แต่จะเลือกฟังกันแต่ธรรมะแบบเอาใจ หรือแบบเบาใจได้แต่ประเทืองปัญญา โดยไม่คิดลดละเลิก(เวรมณี)ใดๆ