25590326 สรุปธรรมะก่อนฉันกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์ พุทธสถานสีมาอโศก

วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ธรรมะก่อนฉัน กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์ ณ พุทธสถานสีมาอโศก ๙๔ หมู่ ๕ ถนนทางหลวงแผ่นดินเลขที่ ๒๒๔ กม.๑๓ (นครราชสีมา-โชคชัย) ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๑๒๗๙๗ มีผู้เข้าร่วมฟังธรรมจำนวน ๑๑๙ คน   สมณะสร้างไท ปณีโต มงคลชีวิตประสิทธิ์พร โดยหลวงปู่จันทร์ กุสโล (พระพุทธพจนวราภรณ์ วัดเจดีย์หลวง) มงคลชีวิต ปี ๒๕๑๐ – ถ้าทำตัวแข่งกับสังคม ความล่มจมจะตามมา – ถ้าทำงานเห็นแก่หน้า จะพบกับปัญหาเรื่อยไป – ถ้าทำตัวเห็นแก่ได้ อย่าหวังน้ำใจจากเพื่อนฝูง – ถ้ากลัวเกินไป จะทำอะไรไม่สำเร็จ – ถ้ากล้าจนเกินงาม จะพบกับความเดือดร้อน – ถ้าขาดความพอดี…