ค่ายอุโบสถศีลสีมาอโศก ครั้งที่ 23

ค่ายอุโบสถศีลสีมาอโศก ครั้งที่ 23 วันศุกร์ที่ 10 ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ณ พุทธสถานสีมาอโศก 94 หมู่ 5 ถนนทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 224 (นครราชสีมา-โชคชัย) กิโลเมตรที่ 13 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044212797 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. สมณะสยาม สัจจญาโณ ให้พรก่อนจากแก่ผู้เข่าร่วมค่ายอุโบสถศีลสีมาอโศกจนถึงวันสุดท้ายจำนวน 9 คน ในช่วงสุดท้ายของการประชุมสรุปงานสรุปใจ ค่ายอุโบสถศีลสีมาอโศกครั้งที่ 23 วันศุกร์ที่ 10 ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ณ พุทธสถานสีมาอโศก 94 หมู่ 5 ถนนทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 224 (นครราชสีมา-โชคชัย) กิโลเมตรที่…

25590917_สมณะสีมาอโศกแสดงธรรมก่อนฉัน บันทึกสรุปธรรมโดย คุณอุบลวรรณ ทิมทอง

ท่านสมณะสีมาอโศกแสดงธรรมก่อนฉัน ณ พุทธสถานสีมาอโศก นครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ บันทึกสรุปธรรม โดย คุณอุบลวรรณ ทิมทอง มีผู้ฟังธรรม ๒๒๖ คน      บันทึกสรุปธรรมจากท่านสมณะ ท่านสมณะสร้างไท ปณีโต วันนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมเข้าวัด-ฟังธรรมมากมาย ถึง ๒๒๖ คน เป็นไปตามที่ท่านสมณะเคยปรารถนาไว้ว่า อยากให้โยมมาฟังธรรมทุกอำเภออย่างน้อยส่งตัวแทนมาอำเภอละ ๑๐ คน ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่ขัดใจกิเลส ไม่ตามใจกิเลส ท่านสมณะขอกล่าวถึง คำคมของท่านดาไลลามะ ครั้งหนึ่งเมื่อมีคนถามท่านดาไลลามะว่า อะไรเป็นเรื่องที่ท่านรู้สึกแปลกใจมากที่สุด เกี่ยวกับมนุษยชาติ “มนุษย์เรานี้ ยอมสูญเสียสุขภาพเพื่อทำให้ได้เงินมา  แล้วต้องยอมสูญเสียเงินตรา เพื่อฟื้นฟูรักษาสุขภาพ  แล้วก็เฝ้าเป็นกังวลกับอนาคต จนไม่มีความรื่นรมย์กับปัจจุบัน  ผลที่เกิดขึ้นจริงๆ ก็คือ เขาไม่ได้อยู่กับปัจจุบัน หรือแม้กระทั่งอยู่กับอนาคต  เขาดำเนินชีวิตเสมือนหนึ่งว่าเขาจะไม่มีวันตาย และแล้วเขาก็ตายอย่างไม่เคยมีชีวิตอยู่จริง“ เราไม่เคยใคร่ครวญถึงเทวทูต ๔ เลย ว่ามาเตือนในทุกขณะ ทั้งคนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ…

กำหนดการจัดค่ายอุโบสถศีลสันติอโศก ครั้งที่ ๑๓๘ “มีพอแล้วให้ ตั้งใจลดกิเลส” วันที่ ๑๖ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ นวมินทร์ ๔๖ กรุงเทพฯ

          กำหนดการจัดค่ายอุโบสถศีลสันติอโศก ครั้งที่ ๑๓๘ จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๖ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ “มีพอแล้วให้ ตั้งใจลดกิเลส” ณ พุทธสถานสันติอโศก นวมินทร์ ๔๖ กรุงเทพฯ เริ่มลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่บริเวณใต้โบสถ์ พุทธสถานสันติอโศก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ           ผู้เข้าค่ายตื่นตี ๓ รับประทานอาหารมังสวิรัติมื้อเดียว และไม่สวมรองเท้า ระหว่างวันบำเพ็ญคุณ บำเพ็ญธรรม วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรม รับพรก่อนจาก จากท่านสมณะและสิกขมาตุ จบค่ายเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.           ดูละเอียดอื่น ๆ…

25590903_ธรรมเทศนาสมณะสีมาอโศก สรุปโดยคุณยุทธณา อโนรี

บันทึกสรุปธรรม โดย คุณยุทธณา อโนรี มีผู้ฟังธรรม ๑๑๒ คน เทศน์ก่อนฉันโครงการเข้าวัดฟังธรรม ณ พุทธสถานสีมาอโศก วันเสาร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.   สมณะสร้างไท ปณีโต   – ก็ขอชื่นชม ที่อุตส่าห์ มาวัดนี้ ทั้งที่น้ำมนต์ก็ไม่รดให้ หวยก็ไม่บอก อะไรหลาย ๆ อย่างตะกรุดตะกั่วก็ไม่มีแจกเครื่องรางของขลังไม่มี ดอกไม้ธูปเทียนไม่มีจุดควันโขมงไม่มี ถือว่ามาได้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีปัญญา – พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “คนใดมีท้องพร่อง ย่อมทนความหิวได้ ผู้ฝึกตนมีความเพียร กินดื่มพอประมาณไม่ทำบาปเพราะอาหาร ท่านเรียกคนนั้นแลว่า สมณะในโลก” ความเป็นสมณะ อย่างที่ท่านสยามกล่าวไปแล้ว ไม่อยู่ที่การโกนหัว ห่มจีวร ในการที่จะมาบวชโกนหัวห่มจีวรนี้ ง่าย ๆ ไม่ยากนะ จะเอาวันละหมื่นวันละแสนองค์ก็ได้ – การเป็นสมณะ เป็นพระ เป็นภิกษุ…

ธรรมเทศนาจากสมณะสีมาอโศก

ธรรมเทศนาจากสมณะสีมาอโศก 1 – 6 กันยายน 2559 ปี 2559 มีสมณะ 6 รูปจำพรรษา ณ พุทธสถานสีมาอโศก   สมณะสร้างไท ปณีโต ๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๓     สมณะแก่นผา สารุปโป ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๕     สมณะฝนธรรม พุทธกุโล ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗     สมณะดินทอง นครวโร ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๘     สมณะชุบดิน วิชชานันโต ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖     สมณะสยาม สัจจญาโณ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖  …

25590829 สมณะสีมาอโศกแสดงธรรม ร้านมังสวิรัตินครราชสีมา

    วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 สมณะสีมาอโศก 4 รูป คือ สมณะสร้างไท ปณีโต สมณะฝนธรรม พุทธกุโล สมณะดินทอง นครวโร และ สมณะสยาม สัจจญาโณ แสดงธรรมก่อนฉัน เนื่องในโอกาสเปิดโรงบุญอาหารมังสวิรัติเพื่อรำลึกถึงคุณตาห่วง ศรีสุขวัฒน์ ผู้บริจาคที่ดินให้ก่อสร้างร้านมังสวิรัตินครราชสีมา (มรส.) 935/1-3 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-256060 สมณะสร้างไท ปณีโต ชื่อที่พ่อครูตั้งให้คือโยมหายห่วง เมื่อกล่าวถึงโยมห่วง ทำให้ท่านสมณะระลึกถึงพุทธพจน์ ผู้มีศีล มีความเพียรในการละกิเลส ประเสริฐกว่าผู้มีอายุยาวเป็นร้อยๆ ปี หนังสือที่เป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติธรรมของท่านสมณะ คือ “คนคืออะไร” หนังสือเล่มนี้พิมพ์เป็นแสนเล่มเลยนะ อยากให้โยมไปหามาอ่านนะ   สมณะฝนธรรม พุทธกุโล การศึกษาของชาวพุทธ ควรมาศึกษาในจิตวิญญาณของตน ฝึกตายตอนเป็นๆ ฝึกจนถึงขั้น…ให้เป็นคนที่เกิดใหม่ ทางจิตวิญญาณ มีน้ำใจ…

บรรยากาศค่ายอุโบสถศีล สันติอโศก ๑๙ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ “ศีล ๘ สิงหา บูชาเพื่อแม่”

         ในวันที่ศุกร์ที่ ๑๙ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่พุทธสถานสันติอโศก ได้มีกิจกรรม ค่ายอุโบสถศีล ครั้งที่ ๑๓๗ “ศีล ๘ สิงหา บูชาเพื่อแม่” กิจกรรมเริ่มลงทะเบียนช่วงเย็นวันศุกร์ ในครั้งนี้มีผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๓๑ คน ชาย ๖ คน หญิง ๒๕ คน โดยเป็นผู้มาใหม่ ๔ คน          ผู้มาเข้าค่ายในครั้งนี้ ได้ร่วมฟังเทศน์หน้าศพ อุบาสิกาอริยาภรณ์ วัฒนานนท์ และได้ฟังเทศน์สดจากพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ในรายการวิถีอาริยะธรรมของวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้วย          ในกิจกรรมมีการทำวัตรเช้า ใส่บาตร ฟังธรรม โยคะบริหารกายบริหารใจ…

25590820_สรุปธรรมเทศนาสีมาอโศกโดย อุบลวรรณ ทิมทอง

กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์ ณ พุทธสถานสีมาอโศก 94 หมู่ 5 ถนนทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 224 กม.13 (นครราชสีมา-โชคชัย) ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-212797   คลิปวีดีโอสมณะสีมาอโศกแสดงธรรม สมณะสร้างไท ปณีโต พระพุทธเจ้าตรัสว่า… ยากที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ ยากที่ชีวิตสัตว์ จะได้อยู่สุขสบาย ชีวิตก็ลับลา ชีวาก็ลับล่วง … ชีวิตสิ้นทั้งปวง ก็ลับล่วงก็ลับลา เป็นคน ก็มรณะ เป็นพระ ก็มรณา เป็นยาจก เป็นราชา เป็นธรรมดา ของชีวิต เราเกิดมา..ควรเป็นผู้ให้ ให้ทั้งวัตถุ ให้แนวทาง ให้เวลา ให้โอกาส ให้ความช่วยเหลือ ให้ความรู้ ให้สติปัญญา ให้กำลังใจ มีการให้อย่างหนึ่ง เป็นการให้ที่มีพลานุภาพสูง และไม่ต้องเสียเงิน นั่นคือ การให้รอยยิ้ม ท่านสมณะกล่าวถึงเรื่อง “ผี” ผีที่น่ากลัวที่สุด คือ…

ค่ายอุโบสถศีลสีมาอโศก ครั้งที่ 9

ค่ายอุโบสถศีลสีมาอโศก ครั้งที่ 9 วันศุกร์ที่ 12 ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2559 ณ พุทธสถานสีมาอโศก 94 หมู่ 5 ถนนทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 224 กม.13 (นครราชสีมา-โชคชัย) ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-212797 เริ่มลงทะเบียนวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ ศาลาฟังธรรม พุทธสถานสีมาอโศก ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 – เวลา 17.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าค่าย – เวลา 18.00-20.00 น. สวดมนต์และอบรมทำวัตรเย็น คลิปวีดีโอ สมณะสีมาอโศกนำสวดมนต์และอบรมทำวัตรเย็น   วันเสาร์ที่…

ค่ายอุโบสถศีลสีมาอโศก ครั้งที่ 7

ค่ายอุโบสถศีลสีมาอโศก ครั้งที่ 7 วันศุกร์ที่ 6 – วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559 ลงทะเบียนที่ พุทธสถานสีมาอโศก เย็นวันศุกร์ เวลา 17.00 น. ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ดำเนินโครงการ สมณะสยาม สัจจญาโณ รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ พิเชฐ สุดประเสริฐ โทรศัพท์ 087-5644251 หรือ 044-992911 หรือที่วัด 044-212797 พุทธสถานสีมาอโศก 94 หมู่ 5 ถนนทางหลวงแผ่นดินเลขที่ 224 กม.13 (นครราชสีมา-โชคชัย) ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-212797 เป้าหมาย 1. เพื่อพุทธศาสนิกชนได้ รู้จัก เข้าใจ คุ้นเคย พระพุทธศาสนายึ่งขึ้น 2. เพื่อปลูกฝังสัมมาทิฎฐิ ซึ่งเป็นเบื้องต้นของมรรคองค์ ๘ 3. เพื่อฟื้นฟูสมาธิ…