บรรยากาศค่ายอุโบสถศีล สันติอโศก ครั้งที่ ๑๒๕ “บูชาศีล บูชาครู” ๑๙-๒๑ มิย. ๕๘

          บรรยากาศค่ายอุโบสถศีล สันติอโศก ครั้งที่ ๑๒๕ “บูชาศีล บูชาครู” ซึ่งได้จัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๑๙ – วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘  ในครั้งนี้มีผู้มาร่วมลงทะเบียนเข้าค่ายทั้งหมด ๓๕ คน เป็นชาย ๑๒ คน หญิง ๒๓ คน โดยเป็นผู้มาใหม่ ๑๑ คน และยังมีคุณแม่ พาเด็กหญิงแบ่งปัน อายุ ๘ ขวบมาเข้าค่ายด้วย คุณอาชูธรรมซึ่งมีอายุ ๗๙ ปี ก็มาร่วมค่ายในครั้งนี้อีกเป็นครั้งที่ ๒ ส่วนคุณพ่อบีซึ่งพาเด็กชายนะโม มาร่วมกิจกรรมอยู่บ่อย ๆ ครั้งนี้ก็มาเก็บหน่วยกิจด้วยเช่นกัน ถือได้ว่าเป็นรุ่นที่มีตั้งแต่เด็กหญิง เด็กชาย ไปจนถึงผู้มีอายุยืนสุขภาพแข็งแรง มาร่วมเป็นพลังในการถือศีลให้ชาวอุโบสถศีลในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี            กิจกรรมในวันศุกร์ที่…

ชมบรรยากาศย้อนหลัง สกู๊ปค่ายอุโบสถศีล สันติอโศก เดือน พ.ค. 58

ชมบรรยากาศย้อนหลัง สกู๊ปบรรยากาศค่ายอุโบสถศีล สันติอโศก ครั้งที่ 124 “ศีล 8 หรรษา พฤษภาผาสุก” ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2558 

คลิกลิ้งค์>>ค่ายอุโบสถศีลสันติอโศกครั้งที่124_ศีล8หรรษา พฤษภาผาสุก

 

 

 

ค่ายอุโบสถศีล สันติอโศก ๑๙-๒๑ มิ.ย.๕๘ ครั้งที่ ๑๒๕ “บูชาศีล บูชาครู”

ค่ายอุโบสถศีล สันติอโศก ครั้งที่ ๑๒๕ จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๙ ถึง อาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีชื่อรุ่นว่า “บูชาศีล บูชาครู” ณ พุทธสถานสันติอโศก นวมินทร์ ๔๖ กรุงเทพฯ เริ่มลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่บริเวณใต้โบสถ์ พุทธสถานสันติอโศก ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ผู้เข้าค่ายตื่นตี ๓ รับประทานอาหารมังสวิรัติมื้อเดียว และไม่สวมรองเท้า ระหว่างวันบำเพ็ญคุณ บำเพ็ญธรรม และในวันสุดท้ายรับพรก่อนจากท่านสมณะและสิกขมาตุ จบค่ายในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤษภาคม เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. ดูละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ หรือ สอบถาม โทร. ๐๘๑-๕๘๔-๖๓๓๔, ๐๒-๓๗๔-๕๒๓๐

125Table125Detail-1

 

บรรยากาศค่ายอุโบสถศีล สันติอโศก ครั้งที่ ๑๒๔ วันที่ ๑๕-๑๗ พ.ค.๕๘

บรรยากาศค่ายอุโบสถศีล สันติอโศก ครั้้งที่ ๑๒๔ “ศีล ๘ หรรษา พฤษภาผาสุก” จัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๕ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ พุทธสถานสันติอโศก นวมินทร์ ๔๖ กรุงเทพฯ มีผู้มาเข้าร่วมโครงการ ๓๔ คน ผู้มาใหม่ ๘ คน ชาย ๘ คน หญิง ๒๖ คน กิจกรรมครั้งนี้มีผู้อายุยาวซึ่งยังแข็งแรง อายุ ๗๙ ปี และผู้ปกครองของนักเรียนใหม่โรงเรียนสัมมาสิกขา สันติอโศก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 คน มาเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อจะได้ฝึกปฏิบัติธรรมไปพร้อมกับลูกด้วย   สำหรับวันแรกเริ่มลงทะเบียนเวลา ๑๖.๓๐ น. ครั้งนี้เป็นโอกาสดีผู้ที่มาลงทะเบียนแล้วได้บำเพ็ญคุณขนแตงโมลงครัว จากนั้นทุกคนไปร่วมฟังปฐมนิเทศน์บนโบสถ์ รับสมาทานศีล นำโดยท่านสมณะกล้าจริง ตถภาโว และไปพักผ่อนแยกที่พักฝ่ายชายฝ่ายหญิง เพื่อเตรียมตัวตื่นตี…

ค่ายอุโบสถศีล สันติอโศก ๑๕-๑๗ พ.ค.๕๘ ครั้งที่ ๑๒๔ “ศีล ๘ หรรษา พฤษภาผาสุก”

ค่ายอุโบสถศีล สันติอโศก ครั้งที่ ๑๒๔ จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๕ ถึง อาทิตย์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ “ศีล ๘ หรรษา พฤษภาผาสุก” ณ พุทธสถานสันติอโศก นวมินทร์ ๔๖ กรุงเทพฯ โดยเริ่มลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่บริเวณใต้โบสถ์ พุทธสถานสันติอโศก ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ผู้เข้าค่ายตื่นตี ๓ รับประทานอาหารมังสวิรัติมื้อเดียว และไม่สวมรองเท้า ระหว่างวันบำเพ็ญคุณ บำเพ็ญธรรม และในวันสุดท้ายรับพรก่อนจากท่านสมณะและสิกขมาตุ จบค่ายในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤษภาคม เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.  ดูละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ หรือ สอบถาม โทร. ๐๘๑-๕๘๔-๖๓๓๔, ๐๒-๓๗๔-๕๒๓๐   คลิกลิ้งค์ชมสกู๊ปค่ายอุโบสถศีล สันติอโศก เดือนมีนาคม…

บรรยากาศ โครงการเข้าวัดปฏิบัติศีล๘ ครั้งที่ ๑๒๓ มาฆะฤกษ์ เบิกบานใจ ๒๐-๒๒ มี.ค. ๕๘ พุทธสถานสันติอโศก กรุงเทพฯ

          บรรยากาศโครงการเข้าวัดปฏิบัติศีล๘ ครั้งที่๑๒๓      มาฆะฤกษ์ เบิกบานใจ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๐- วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มี.ค. ๕๘ ณ พุทธสถานสันติอโศก นวมินทร์ ๔๖ กรุงเทพฯ มีผู้มาเข้าร่วมโครงการ ๔๗ คน ผู้มาใหม่ ๒๑ คน ชาย ๑๒ คน หญิง ๓๕ คน โดยในจำนวนนี้ มีเด็กชาย ๑ คน เด็กหญิง ๑ คน และมีคุณแม่ซึ่งตั้งครรภ์ได้ ๗ เดือนมาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ครั้งนี้พ่อครูเดินทางมาถึงสันติอโศกในวันที่ ๒๑ ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสได้ร่วมรายการวิถึอาริยธรรม และได้ฟังเทศน์สดจากพ่อครูด้วย ทุกคนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมต่างยินดีที่จะละความเคยชิน ละความสบายจากที่บ้าน มาฝึกอดทน ฝึกลดละ โดยในแต่ละวันต้องตื่นตี ๓  เพื่อร่วมทำวัตรเช้า…

โครงการเข้าวัดปฏิบัติศีล ๘ ครั้งที่ ๑๒๓_มาฆะฤกษ์ เบิกบานใจ

โครงการเข้าวัดปฏิบัติศีล ๘ ครั้งที่ ๑๒๓ “มาฆะฤกษ์ เบิกบานใจ”

 

จะจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ ๒๐ – วันอาทิตย์ที่  ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘

ณ พุทธสถานสันติอโศก ซ.นวมินทร์ ๔๖ ถ.นวมินทร์ กรุงเทพฯ

เริ่มลงทะเบียน ๑๖.๓๐ น. วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม บริเวณใต้โบสถ์

ผู้เข้าร่วมโครงการตื่นตี ๓ สวดมนต์ทำวัตรเช้า รับประทานอาหารมื้อเดียว ไม่สวมรองเท้า บำเพ็ญคุณ บำเพ็ญธรรม

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๒-๓๗๔-๕๒๓๐ และ ๐๘๑-๕๘๔-๖๓๓๔ (รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ตามเอกสาร)

123_1123_2

ปาฏิหาริย์ของอุโบสถศีล

สมาชิกชาวอุโบสถศึล นำเสนอปาฏิหาริย์ของแต่ละคนจากการเข้าร่วมค่ายกิจกรรมอุโบสถศีล   เมื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันแล้ว มีการปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย เสียสละ และลดละกิเลสอะไรบ้าง ในรายการปาฏิหาริย์ของอุโบสถศีล งานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ของพุทธ ครั้งที่ ๓๙ ณ พุทธสถานศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๕๘

294049อุโบสถศีลอุโบสถศีล2อุโบสถศีล3อุโบสถศีล4