เช้าที่ 21 กรกฎาคม 2563 วันบวรตั้งแต่เช้าเลย เมื่อได้ยินเสียงประกาศตามสายของหมู่บ้านจบ ทำกิจส่วนตัวจบ ต่างคนที่รู้ว่าจะไปช่วยการงานจุดไหนก็นัดหมายกันไปที่นั่น ซึ่งวันนี้ วันบวรถือว่าเป็นวันลงแขก วันโฮมแฮงประจำสัปดาห์ที่แต่ละคนมีจิตอาสาช่วยงานฐานอื่นๆที่ไม่ใช่ฐานงานตนเอง 3 ครั้งต่อสัปดาห์ก็หมุนเวียนกันช่วยฐานงานอื่นๆในชุมชนตามความเหมาะสมของงาน ครั้งนี้ก็มี 3กลุ่มไปช่วยดายหญ้าที่แปลงเผือกที่โซนบริเวณหมู่บ้านคำกลาง นำทีมโดยอานุ่มซึ้งบุญร่วมกับพี่น้องชาวชุมชนไปร่วมด้วยช่วยกัน ประมาณ 20 คน มีคุณปลุกดิน(แอ๊ด) เป็นพ่อฐานงานกสิกรรมไร้สารพิษในพื้นที่แห่งนี้ คุณแอ๊ดบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นดินร่วนซุยหมาะกับปลูกพืชตระกูลหัว เช่น เผือก มัน ถั่วลิสง เลือกพืชที่มีคุณค่าทางสารอาหาร เก็บผลผลิตง่าย ดูแลน้อย ซึ่งอาศัยการใช้น้ำหยดดึงมาจากสวนไวพลังมาที่แปลงนี้ จำเป็นต้องปลูกเพราะว่าที่แปลงส่วนอื่นๆพอหมดผลผลิตก็ยังเหลือพืชในพื้นที่รองลงมา จะได้มีกินมีใช้ให้เพียงพอเลี้ยงคนในชุมชนเรา หากมีเยอะ จำนวนมากเราก็จะแบ่งปันให้ผู้อื่นต่อ พี่น้องที่ไปช่วยกันทั้งดายทั้งถอนก็พูดถึงความประทับใจว่า นอกจากได้เคลื่อนไหวร่างกายให้ออกกำลังได้เหงื่อแล้ว ได้แสงแดดอ่อนๆก็ได้มาพบปะพูดคุยปรึกษาหารือกันตามประสาพี่ๆน้องด้วย