งานเทปูนลานสู่สูญ รอบที่ 2 เริ่มแล้ววันแรกเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 โดยคุณไพรเมือง รักพงษ์อโศก ชาวชุมชน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่แบ่งผลัดเวรมาลานสู่สูญ ทั้งรอบเช้าและบรอบบ่ายจนถึงเย็น ทุกๆคนต่างก็ยินดี เต็มที่ เต็มใจ ทั้งที่แต่ละคนก็มีงานประจำไม่ว่างเว้น จัดสรร เสียสละมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างแข็งขัน ซึ่งมีกำหนดไว้คร่าวๆว่าจะช่วยกันทำให้แล้วเสร็จ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อถวายบูชาพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ฉลองวาระครบ 90 ปี