มี “เจตนา” แต่อย่า “อยาก” จง “พากเพียร” ให้เต็ม “บริสุทธิ์”

จนอย่างสุขสำราญเบิกบานใจ

เปิดโลกบุญนิยม

บุญลอมข้าวชาวบุญนิยม ครั้งที่ ๑ ปี ๕๘ ขับเสภา

เหตุการณ์ที่น่าสนใจ

  • ร่วมปฏิบัติบูชา ๔๕ พรรษาพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ด้วยการบำเพ็ญคุณ-บำเพ็ญธรรม และร่วมสอบ วิชชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญนิยม ครั้งที่ ๔ ณ พุทธสถานราชธานีอโศก วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ – วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๘  สมัครได้ที่ทุกพุทธสถานชาวอโศก  คลิกดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่ 

ชุมชนบุญนิยม

 เพื่อนดี มิตรดี สหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดี

เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์

การศึกษาบุญนิยม

ศีลเด่น  เป็นงาน  ชาญวิชา

สถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจ

ขยะกำลังล้นโลก  บัดนี้เรากำลังคิดทำอะไรอยู่

ค่ายอุโบสถศีลและค่ายธรรมะชาวอโศก

IMG_4201

คลังความรู้ชาวอโศก

ธรรมย่อมรักษ��� ผู้ประพฤติธรรม

E-BOOK บุญนิยม
���นังสือชาว���โศกในระบบ���ิเล็กทรอนิ���ส์
สามารถอ่านและด���วน์โหลดได้
คลิกที่นี่

Send messageclear